startende ondernemers
Business

Belang van opleidingen als basis voor startende ondernemers

27.08.2019
door Fokus Online

Tot voor kort gold de verplichting voor mensen die een eigen bedrijf opstarten om een attest bedrijfsbeheer te hebben. Dat was een proeve van bekwaamheid die nodig was om een bedrijf op te richten en te leiden. Vanaf 1 september 2018 is die verplichting weggevallen. 

Afschaffing verplicht bedrijfsattest

Volgens minister Muyters vormt een algemeen ondernemersattest een onnodige drempel die getalenteerde mensen tegenhoudt om een zaak te starten. Het geeft immers alleen weer dat iemand op een bepaald moment over de juiste competenties beschikte, maar zegt niks over hoe die competenties zijn veranderd. Het beleid zet nu liever in op een constante ontwikkeling, want ook voor startende ondernemers verandert de wereld snel. De afschaffing van het verplichte bedrijfsattest neemt niet weg dat een degelijke opleiding kan zorgen voor een efficiëntere voorbereiding. Ondernemen blijft immers een uitdaging waar je de nodige wapens voor moet hebben. 

Een eigen bedrijf

Quasi de helft van de Vlamingen ziet zichzelf vandaag bij voorkeur in een eigen bedrijf werken. Toch zien we dat slechts 10 procent plannen durft te maken om binnen een drie jaar startende ondernemers te worden. Slechts 5 procent zet uiteindelijk de stap. Durven en dromen is niet voldoende. Je moet ook denken, doen en vooral doorzetten. Uiteraard is je ‘sociaal kapitaal’ daarbij belangrijk. ‘Wie je kent’ is doorslaggevend. Maar je hebt ook het juiste ‘menselijk kapitaal’ nodig, ‘wat’ je kent. Dat wordt ontwikkeld door je opvoeding, je ervaring en je opleiding. 

Durven en dromen is niet voldoende. Je moet denken, doen en vooral doorzetten.

Het nut van een ondernemingsplan

Eerst en vooral is er de wil, de goesting en de passie voor je product of dienst, voor je klanten en dus voor je eigen bedrijf. Daarbovenop heb je de skills nodig om doordacht je business op te starten en succesvol te blijven ondernemen. Geef concreet aan hoe en waarom je verhaal zal slagen, en zet dat om in cijfers. Blijkt dat project haalbaar, dan kun je starten. Het is nuttig om een ondernemingsplan op te stellen en de haalbaarheid te bestuderen, zodat je elementaire kennis hebt over de juridische, boekhoudkundige en financiële aspecten. Tenslotte heb je de kunde nodig om die passie en kennis in de praktijk om te zetten. Dat is de drill, de praktijk die de relevante ervaring geeft om door te zetten.

Digitalisering

Vandaag inspireert de technologische vooruitgang mensen tot een nieuwe manier van zakendoen. Maar digitalisering brengt een hoger bedrijfsrisico met zich mee, heeft een langere voorbereiding nodig, met hoge kosten. In een snel veranderende en complexe omgeving ga je maar beter gewapend de toekomst tegemoet. 

Het belang van opleidingen

Een opleiding bedrijfsbeheer biedt niet noodzakelijk een garantie voor toekomstig ondernemerssucces. Een degelijke opleiding kan wel het risico op het maken van fouten, die zelfs tot faillissement kunnen leiden, verminderen. Ondernemen kan niet worden aangeleerd, maar de juiste opleiding kan mensen er wel toe brengen om hun talenten beter te ontwikkelen. Dat ontwikkelt de relevante kennis en biedt de mogelijkheid om dat alles in de praktijk te brengen. DOEN!

Vorig artikel
Volgend artikel