franchise
Business

Grote uitdagingen, grotere voordelen

05.03.2022
door Marleen Walravens

Franchise als businessmodel is op de digitale trein gesprongen en maakt zich langzaam maar zeker los van zijn traditionele perceptie. E-commerce kan een uitdaging zijn, maar de voordelen van franchising tegenover de grote onlinespelers houden stand.

Inzetten op automatisering en databeheer

Digitalisering is niet meer weg te denken uit de franchisewereld. Net zoals andere grote bedrijven zetten franchisegevers in op automatisering en databeheer. Customer retention of personalisatie van reclame zijn geen vreemde woorden meer. Data-analyse wordt gekoppeld aan marketingcampagnes en productontwikkelingen. 

“Als volledig onafhankelijke zelfstandige heb je dikwijls niet de fondsen of de kennis om aan databeheer te doen, terwijl je als franchisenemer mee kan genieten van die extra omkadering. Daarom zit franchising nog altijd in de lift”, zegt Nick Boury, franchise-expert van franchise.be. “2020 was een uitzonderlijk jaar, waarin het aantal kandidaat-franchisenemers gegroeid is met maar liefst 180%. Voor 2021 tekenen we een stijging op van 37%.”

Franchise bestaat in vele vormen en de definitie is niet altijd duidelijk omlijnd. De enige juridische houvast is het recht op precontractuele informatie, waarbij de franchisegever verplicht is alle beschikbare informatie te geven aan de franchisenemer. “In retail zie je goed dat de samenwerkingsvormen sterk uit mekaar lopen”, aldus Luc Ardies, algemeen directeur Unizo Winkelraad. “Soms moet de franchisenemer, behalve de kosten van het personeel, geen enkele investering doen. In andere gevallen is hij verantwoordelijk voor de volledige kost van de infrastructuur.”

Franchising heeft het potentieel in zich om het businessmodel van de toekomst te worden.

- Luc Ardies, Unizo Winkelraad

Multi-unitfranchising

Zo is ook multi-unitfranchising een variatie op het klassieke franchiseconcept. De franchisenemer neemt een bestaand verkooppunt uit het netwerk over of opent een nieuwe winkel, met de bedoeling op termijn nog meerdere verkooppunten van dezelfde franchiseformule te openen. “Het betrekken van de franchisenemer in de expansiestrategie betekent een snellere groei, waarbij de franchisegever het voordeel heeft om te kunnen profiteren van het professionalisme van één contactpersoon”, legt Boury uit. “De multi-unitfranchisenemer kan, van zijn kant, meer winst genereren.” Ardies maakt hierbij een realistische kanttekening: “Door de grote concurrentie op de retailmarkt gaan de winstmarges jaar na jaar achteruit. Promotiestunts en weggeefprijzen knagen aan de rentabiliteit van één winkelpunt, waardoor de franchisenemer zich soms genoodzaakt voelt een verkooppunt bij te nemen om zijn omzet te vergroten.”  

Onlineverkoop staat loodrecht op het franchiseprincipe van lokale verankering en opbouw van plaatselijke klandizie. “Het is van groot belang het onlineverhaal te incorporeren in een franchise businessmodel 2.0. De franchisenemer moet e-commerce niet als een bedreiging maar eerder als een verrijking ervaren”, verklaart Boury. Hier zijn duidelijke afspraken nodig. Wanneer een consument een product online koopt bij de franchisegever, grijpt de lokale franchisenemer naast de verkoop. Het idee van compensatie staat nog in de kinderschoenen. Sommige franchisenemers krijgen een klein deel van de onlineaankoop. Anderen krijgen een ‘service fee’ wanneer de klant later bij hen komt voor een reparatie. “Voorlopig staat dit probleem in België ter discussie en wordt er naar een evenwichtige oplossing gezocht die voor iedereen een win-winsituatie oplevert”, beaamt Ardies. 

Digitale innovatie en lokale nabijheid

“De digitale innovatie en de lokale nabijheid blijven sterke troeven voor de franchise”, licht Boury toe. “In vergelijking met gigantische bedrijven zoals Amazon en Alibaba zijn de Europese spelers maar klein bier. Maar hun kracht zit juist in het fijnmazige netwerk van lokaal geëngageerde ondernemers, dat de Amerikaanse en Chinese reuzen hier nooit kunnen neerzetten. Franchising heeft het potentieel in zich om het businessmodel van de toekomst te worden. Maar dan moeten franchisegevers ervoor zorgen dat de zelfstandige ondernemer vanaf de eerste winkel rendabel kan opereren zonder meerdere winkels te moeten uitbaten”, besluit Ardies. 

Vorig artikel
Volgend artikel