interim-manager
Business

Gezocht: de universele problem solver

23.04.2019
door Daan Vanslembroeck

Alles is vluchtig in onze hedendaagse maatschappij. Zo ook steeds vaker de passage van een manager in een onderneming. Aan de top van een bedrijf is het nooit windstil. En als er dan toch even stilte heerst, is het er wellicht eentje voor de storm.

Bedrijven hanteren steeds vaker een flexibele aanwervingsstrategie. Specialisten worden aangeworven en ingeschakeld om specifieke problemen op te lossen en dan vertrekken ze weer met de noorderzon. Even de hete kolen uit het vuur halen en dan kan het personeel het vuurtje verder brandend houden.

De nieuwe interim-manager

“Een interim-manager komt, analyseert, lost op en vertrekt dan meestal weer zodra het vast personeel in staat is om zelf verder te doen.” Aan het woord is Arnaud le Grelle, coördinator voor de sector Interim Management bij Federgon, de federatie van de hr-dienstverleners. Hij stelt dat dit type manager doorheen de jaren al verschillende interpretaties heeft gekend.

Allereerst was de interim-manager vaak een jong gepensioneerde die door plotse omstandigheden een CEO moest vervangen. Later evolueerde de term naar crisismanager, wat sowieso een negatieve bijklank had. Le Grelle: “De inhoud verschoof uiteindelijk richting interim-manager, die we nu zien als een specialist die tijdelijk expertise ter beschikking stelt van een bedrijf. Change management is het juiste woord. Binnen een bedrijf besteedt die persoon honderd procent aandacht aan een bepaalde case. Anders dan een zaakvoerder focust hij op één aspect waarin hij of zij onderlegd is. Eens dit van de baan is, kan het bedrijf weer verder.”

Bewuste keuze

Sylvia Blockx is director bij Robert Half Management Resources. Zij stelt dat de ondersteuning van een interim-manager inroepen vandaag een heel concrete, algemeen aanvaarde, positieve en strategische beslissing is. “Vroeger werden ze aan boord gehaald voor het opvangen van herstructureringen of een economische terugval. Nu is de inzet van interim-managers een veelzijdige, bewuste keuze in de resourceplanning van organisaties.”

Interim-management onder die vorm blijft groeien, gezien het voor veel bedrijven een korte oplossing kan bieden. Le Grelle: “Binnen interim-management noteren we ieder jaar toch een groei van 10 tot 12 procent. Vooral grote bedrijven hebben er baat bij. Kleine kmo’s zijn meer afwachtend. Enerzijds is het duur en anderzijds geven ze minder snel bedrijfsgevoelige informatie uit handen.”

Interim-managers bieden een grotere flexibiliteit, een hogere kostenefficiëntie en een kwaliteitsinjectie. Sylvia Blockx, Robert Half Management Resources

Blockx: “Onderzoek toont aan dat interim-managers vandaag het vaakst worden ingezet op project-management (62 procent), het begeleiden van een bedrijfstransformatie (57 procent) en het garanderen van de bedrijfscontinuïteit (51 procent). De war for talent, de groeiende omvang van projectwerk en de snelle veranderingen in het bedrijfsleven leiden tot de behoefte aan interim-managers die beschikken over veelgevraagde, schaarse vaardigheden.”

Toegevoegde waarde

Toch blijven werknemers soms sceptisch als ze het woord interim-manager horen. Le Grelle: “Dan denken ze nog vaak aan een crisismanager die alles ‘eventjes komt oplossen, maar niets van het bedrijf kent’. Pas nadien wordt er vaak toegegeven dat die persoon wel degelijk een toegevoegde waarde heeft. Op pakweg honderd dagen tijd kan iemand met de juiste capaciteiten een kantelend bedrijf weer op de rails krijgen en daar plukt iedereen op lange termijn de vruchten van.” Blockx bevestigt dat bedrijven steeds beter beseffen welke flexibiliteit en oplossingen interim-managers bieden in tijden van economische hoogconjunctuur: “Ze zijn zeer geschikt om op korte termijn moeilijk in te vullen vacatures te bemannen, de groei van een bedrijf te versnellen en een bedrijf te begeleiden door de volgende fase van een bedrijfstransformatie.”

Daarnaast is een flexibele rekruteringsstrategie met een gezonde mix van tijdelijke en vaste medewerkers erg belangrijk. Interim-management is daarbij een essentieel onderdeel geworden van het keuzepalet van een klant. “Interim-managers leggen zich toe op een opdracht binnen een vastgelegde termijn en bieden bedrijven zo een grotere flexibiliteit, een hogere kostenefficiëntie en een kwaliteitsinjectie”, besluit Blockx.

Vorig artikel
Volgend artikel