duurzaam beleggen
Finance

Waarom duurzaam beleggen cruciaal is voor een betere toekomst

01.12.2021
door Fokus Online

Volgens het Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) valt 36 procent van het professioneel beheerd vermogen in de grootste financiële markten onder de noemer duurzaam beleggen. Drie experten leggen uit wat dat betekent en waarom dit aandeel best zo snel mogelijk verder de hoogte in schiet. 

duurzaam beleggenThomas van Craen
CEO Triodos Bank 

Hoe weet ik of een bedrijf of een investering duurzaam is? 

De selectie van bedrijven voor de Triodos Impactfondsen of voor discretionair vermogensbeheer begint met de eis dat een belegging of investering een concrete positieve impact moet hebben op mens en milieu. De focus ligt daarbij op bedrijven die bijdragen aan een van de zeven transitiethema’s die we gedefinieerd hebben en die gelieerd zijn aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Stap twee is dat bedrijven aan de strikte Triodos duurzaamheidscriteria moeten voldoen. Het is voor Triodos dus niet voldoende dat een bedrijf bij de ‘betere’ in zijn sector behoort (zogenaamde BestInClass benadering op basis van ESG scorings). Beter doen in relatieve termen is alleen minder slecht doen, wat duidelijk niet goed genoeg is.

Hoe nemen jullie als speler op de beleggingsmarkt uw verantwoordelijkheid op voor milieu en maatschappij? 

Onze beleggingsstrategie vertrekt van de vraag: Hoe krijgen we een duurzame wereld? En vervolgens: In welke bedrijven moeten wij beleggen voor een transitie naar een duurzamere wereld? Eens geselecteerd blijven we die bedrijven opvolgen: we treden rechtstreeks met hen in contact om hun beleid op te volgen en maken gebruik van het stemrecht als aandeelhouder. Onze aanpak houdt ook in dat we bepaalde sectoren en bedrijven duidelijk uitsluiten. Een voorbeeld: conform onze strikte minimumnormen sluiten wij fossiele brandstoffen en onconventionele olie en gas uit. Wij dringen er ook bij andere financiële instellingen op aan dit voorbeeld te volgen en de financiering van fossiele brandstoffen stop te zetten. Zo versnellen we de energietransitie. 

Wat is het rendement van duurzame beleggingen?

Jarenlang ging de mythe rond dat duurzaam beleggen ten koste zou gaan van het financiële rendement in vergelijking met mainstream beleggen. Inmiddels is duidelijk, onder andere door verschillende onafhankelijke onderzoeken, dat dit geenszins het geval is. Sterker nog, investeren zonder verantwoordelijkheid te nemen voor maatschappelijke en ecologische impact is onnodig risicovol en kost rendement. Bedrijven die er vandaag nog op vertrouwen dat de schadelijke gevolgen van hun bedrijfsvoering op de maatschappij kunnen worden afgewenteld lopen uiteindelijk tegen de lamp. Bij Triodos geloven we dat investeren in goede en financieel gezonde bedrijven die bijdragen aan de transitie naar een maatschappelijk en ecologische volhoudbare economie uiteindelijk waarde toevoegt aan beleggingen en dus ook voor de belegger.

aandelenVincent Hamelink
CIO Candriam

Hoe weet ik of een bedrijf of een investering duurzaam is? 

Duurzaamheid is een deel van ons leven geworden. Steeds meer investeerders zijn zich ervan bewust dat ze via hun beleggingen een verschil kunnen maken. Daarom is het belangrijk om een vermogensbeheerder te kiezen die zogenaamde Environmental, social and Governance (ESG)-gegevens en –analyses integreert als kernonderdeel van zijn selectieproces, en die bovendien beschikt over specifieke ESG sector- en industriedeskundigen die problemen kunnen identificeren en op de hoogte blijven van de evoluties in het beleid en regelgeving. Bovendien moeten beleggers op zoek gaan naar actieve beheerders die het ESG-profiel van een bedrijf positief proberen te beïnvloeden d.m.v. engagement, en hun stemrecht gebruiken om bedrijven aan te sporen robuuste CO2-reductieplannen te integreren. 

Hoe nemen jullie als speler op de beleggingsmarkt uw verantwoordelijkheid op voor milieu en maatschappij? 

Onze inzet voor duurzaam beheer neemt verschillende vormen aan. Wij ondersteunen verschillende initiatieven voor een duurzame economie en ontwikkelen investeringsstrategieën die het milieu en de maatschappij beschermen. Verder zien wij dialoog en actief aandeelhouderschap als een integraal deel van investeringsbeheer en als essentieel in de creatie van aandeelhouderswaarde op lange termijn. Wij focussen ons daarbij vooral op transitie van duurzame energie, eerlijke werkomstandigheden en werkethiek. Sinds 2020 wordt 10% van de beheersprovisies van onze duurzame beleggingsbevek geschonken aan het Candriam Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Ook lanceerden we de Candriam Academy om de financiële gemeenschap bewust te maken van duurzaam beleggen.

Wat is het rendement van duurzaam beleggen?

Investeerders hebben een belangrijke rol te spelen in het ondersteunen van bedrijven die oplossingen zoeken voor de uitdagingen van vandaag en die ons collectief in staat moeten stellen om een duurzame, veerkrachtige samenleving op te bouwen. In het verleden werd duurzaam investeren gezien als een afweging tussen rendement en duurzaamheid. Vandaag zien investeerders juist het potentieel van duurzaam investeren: duurzaamheid heeft een positieve impact op het reduceren van het risico alsook op het genereren van rendement op lange termijn. Bovendien richten we ons bij Candriam niet enkel op beleggingen. Maar ook op het nemen van een actieve rol binnen de financiële gemeenschap om zo meer duurzaamheid te creëren voor de samenleving als geheel. 

duurzaam beleggenWouter van Besien
Coördinator ethisch en duurzaam bankieren vdk Bank

Hoe weet ik of een bedrijf of een investering duurzaam is? 

Het makkelijkst is om te investeren in een fonds. Dat is ook een relatief veilige manier van investeren, omdat je investering daardoor al onmiddellijk gespreid zijn. Bij fondsen zijn er labels die je op weg helpen. Zo is er in België het Towards sustainibility label. De Europese unie heeft ook regelgeving uitgevaardigd die de fondsen oplegt om aan te geven hoe duurzaam ze zijn. Los van de labels kan je voor jezelf formuleren wat je belangrijk vindt, en bijvoorbeeld enkel fondsen zonder fossiele activiteit nemen, of fondsen die zich richten op gezondheid. Sowieso is het interessant om er advies over te vragen. Bij vdk bank staan zowel duurzaamheid als persoonlijk advies heel centraal in onze aanpak. 

Hoe nemen jullie als speler op de beleggingsmarkt uw verantwoordelijkheid op voor milieu en maatschappij? 

Vdk bank is destijds opgericht als een spaarbank voor arbeiders. De bank is opgericht om de levensomstandigheden van mensen te verbeteren, niet om zo veel mogelijk winst te maken. Dat zit nog steeds in ons DNA. Voor onze beleggingen als bank hanteren we daarom hoge standaarden inzake ethiek en duurzaamheid. Vooreerst zijn er sowieso sectoren en activiteiten waar we niet in beleggen, zoals bijvoorbeeld oliewinning of wapenfabrikanten. Verder kijken we bij onze investeringen altijd na of ze de mensenrechten- en arbeidsrechten respecteren. Of ze niemand uitsluiten en of ze rekening houden met klimaat en de natuur. Dit is een heel belangrijk punt, omdat banken spaargeld van klanten gebruiken om zelf te investeren en zo de samenleving duidelijk in een bepaalde richting kunnen sturen. 

Wat is het rendement van duurzaam beleggen?

Verschillende meta-studies hebben ondertussen uitvoerig aangetoond dat duurzaamheid en rendabiliteit zeer goed hand in hand gaan. We zien het ook in de praktijk. In 2020 was het best presterende pensioenfonds bijvoorbeeld dat van vdk bank, net omdat het duurzaam was. Dit is een zeer belangrijk inzicht dat een belangrijke driver van bijkomende verandering kan zijn in de nabije toekomst. Want we merken te vaak dat mensen nog het omgekeerde denken en het gevoel hebben dat het geweten en de portefeuille elkaars tegenhanger zijn. Net daarom is het cruciaal om zoveel mogelijk aandacht te geven aan studies die dit ontkrachten. Ook bij vdk proberen wij dit inzicht zoveel mogelijk kracht bij te zetten. 

Vorig artikel
Volgend artikel