fiscaal
Finance

Vier fiscale voordelen die je moet kennen

12.05.2021
door Tom Cassauwers

Fiscale voordelen komen en gaan in België. Zo verdween dit jaar het lucratieve systeem van de terugdraaiende teller voor zonnepanelen wanneer je een digitale teller hebt. Maar ondertussen blijven er in ons land nog een veelheid aan fiscale voordelenstelsels over. We lijsten vier klassiekers en enkele nieuwkomers op. 

Pensioensparen

Het goede oude pensioensparen blijft een belangrijke maatregel om elk jaar minder belastingen te betalen en simultaan te sparen voor je pensioen. Voor het aanslagjaar 2021 kunnen werknemers via deze regeling jaarlijks maximaal 1270 euro storten en daarop een belastingsvermindering van maximaal 317,50 euro krijgen. In de specifieke stelsels rond pensioensparen bij zelfstandigen liggen die bedragen nog hoger. Het geld waarmee iemand aan pensioensparen doet brengt daarnaast ook interesten op, die accumuleren over de tijd heen. Ten slotte kun je, in sommige gevallen, het bedrag dat je spaarde toch aanspreken, meestal om vastgoed te kopen.

Bij het pensioensparen kun je ook kiezen tussen een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarfonds. Die eerste optie kent minder risico en een gegarandeerde rente, maar presteert doorgaans minder goed. Pensioenspaarfondsen beleggen daarentegen in aandelen en obligaties en halen zo doorgaans hogere rentes. Er is daarbij wel geen kapitaalbescherming. Afhankelijk van je risicoprofiel kun je de ene of de andere optie kiezen. Pensioensparen levert dus een mooi fiscaal voordeel op, terwijl je onmiddellijk ook investeert in je oude dag.

Goede doelen

Een goed doel steunen kan een mooi belastingsvoordeel opleveren. Voor giften gedaan in 2020 heb je recht op een belastingsvermindering van 60 procent van het bedrag van de gift, als die schenking natuurlijk meer dan 40 euro bedroeg (aan één vereniging) en indien het goede doel erkend is. Die klassieke maatregel zag recent wel een aantal veranderingen. Zo is doorgaans slechts 45 procent van zo’n gift fiscaal aftrekbaar, maar werd in 2020 het percentage opgetrokken naar 60 procent omdat COVID-19 de fondsenwerving van goede doelen in de war bracht. Die maatregel wordt misschien verlengd naar 2021, wat het ook dit jaar aantrekkelijker zou maken om aan goede doelen te doneren. Dit jaar daalt de schenkbelasting naar goede doelen in Vlaanderen eveneens van 5,5 naar 0 procent.

Ook doneren aan een goed doel in de erfenis is fiscaal voordelig. Dit jaar zal de erfbelasting voor goede doelen naar nul gaan en moeten goede doelen dus niet langer 8,5 procent van wat je nalaat afstaan. Daartegenover staat wel het afschaffen van de duolegaten. Volgens dat systeem kon een ver familielid samen met een goed doel opgenomen worden in het testament en het verre familielid zou slechts het verlaagde belastingspercentage van het goede doel moeten betalen. Die maatregel valt nu weg, maar wordt gecompenseerd door een hervorming van de erfbelasting.

fiscaal

Elektrische wagens

Elektrische wagens zijn een erg belangrijk onderdeel in de strijd tegen de klimaatverandering. Daarom biedt de overheid een aantal fiscale voordelen aan als je voor een elektrisch model kiest. Wel werd de belastingvermindering op de aankoop van zo’n wagen zowel op federaal als op Vlaams niveau afgeschaft, maar blijven er een reeks maatregelen over. In Vlaanderen betaal je de belasting op de inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting niet wanneer je met een elektrische wagen rijdt. Dit soort maatregelen verschillen echter van gewest tot gewest en gelden niet altijd in Brussel of Wallonië. Daarbovenop zijn er een reeks voordelen voor bedrijfswagens die elektrisch zijn, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Zo zijn ze 100 procent aftrekbaar voor bedrijven en is de VAA-belasting beperkt voor deze voertuigen.

Een nieuwe elektrische wagen kan dus een goede keuze zijn vanuit fiscaal perspectief. Vaak zijn ze weliswaar iets duurder dan hun tegenhangers met verbrandingsmotor, maar de belastingsvoordelen, naast het feit dat ze vaak langer meegaan en minder onderhoud verwachten, zorgen er in veel gevallen voor dat elektrisch nu goed kan concurreren met benzine of diesel.

Investeren in vrienden 

In Vlaanderen is het via een reeks maatregelen mogelijk om in startende bedrijven te investeren, waarop een aantal fiscale voordelen gelden. Zo heb je sinds 2006 de winwinlening. Hiermee kunnen vrienden of familieleden geld uitlenen aan een Vlaamse kmo. Omwille van corona is die maatregel in 2020 uitgebreid. Het maximumbedrag dat je kunt uitlenen is na 6 oktober 2020 verhoogd van 50.000 euro naar 75.000 euro. De duurtijd hoeft ook niet meer acht jaar te zijn, maar kan wisselen tussen de vijf en de tien jaar. Daarop geldt een jaarlijkse belastingskorting van 2,5 procent. Als het bedrijf failliet gaat, krijg je ook een eenmalig belastingskrediet van 40 procent – je krijgt dus 40 procent van je geld terug.

Er bestaat in Vlaanderen ook het vriendenaandeel. Zo kun je tot 75.000 euro inbrengen in een bedrijf in ruil voor aandelen. Daarop geldt een fiscaal voordeel van 2,5 procent per jaar, gedurende vijf jaar. Ten slotte is er ook de taxshelter voor startende ondernemingen, een belastingsvermindering van 30 of 45 procent voor wie tot 100.000 euro aandelen koopt in een Vlaamse kleinere onderneming. Die maatregel werd nog eens versterkt tijdens 2020 om corona te overbruggen.

Een kleine investering maken in een Vlaamse onderneming is dus steeds meer een mogelijkheid, alhoewel mogelijk ook risicovol. Niettemin zorgen enkele fiscale maatregelen ervoor dat dit risico minder groot wordt. 

Vorig artikel
Volgend artikel