energie
Finance

Transities ondersteunen is belangrijker dan een big bang

01.12.2021
door Fokus Online

Weinig aandachtspunten zijn momenteel zo van belang voor de financiële wereld als ‘duurzaamheid’, ‘ESG-beleggen’ en ‘impact investing’. Hoe moeten beleggingsfondsen deze begrippen correct interpreteren en in de praktijk toepassen? Welke criteria moeten zij daarbij hanteren? Stacey Notteboom, sales director voor België, legt uit hoe M&G Investments dit aanpakt. 

Groenere wereld

Zijn professionele beleggers nu plots wereldverbeteraars geworden? Het aantal fondsen dat zichzelf vandaag aanprijst als ‘duurzaam’, ‘sociaal bewust’, ‘groen’ en ‘maatschappelijk verantwoordelijk’, is niet meer op de vingers van één hand te tellen. Volgens Stacey Notteboom is deze ontwikkeling niet verrassend. “Het is overduidelijk welke kant het opgaat. Zowat alle partijen zijn het erover eens dat we moeten overschakelen op een groenere wereld, dat we de klimaatopwarming en de milieuvervuiling moeten aanpakken en dat we onze planeet moeten ontzien als we haar in goede staat willen doorgeven aan de volgende generatie. Dat is ook zo voor maatschappelijke uitdagingen.”

“Niet alleen het grote publiek is daarvan overtuigd, ook politici gaan steeds groener denken. Denk maar aan het herstelplan van Biden of de Green Deal van de Europese Commissie. De financiële sector kan een sleutelrol spelen door de investeringskloof te dichten en het kapitaal te kanaliseren naar de domeinen waar er het meest nood aan is, en door steun te verlenen aan bedrijven die een deel zijn van de oplossing voor de uitdagingen waar wij als samenleving voor staan.” 

Beleggingsbeleid

Wat het beleggingsbeleid betreft, pleit Notteboom voor realiteitszin en volharding in plaats van een enorme big bang, die eigenlijk onrealistisch is. “Van de ene dag op de andere stoppen met beleggen in fossiele brandstoffen klinkt geweldig, maar is in dit stadium onmogelijk. Je kunt niet verwachten dat de wereld van vandaag ineens zonder olie of gas kan. Hetzelfde geldt voor het energieverbruik, dat de komende jaren wellicht zal blijven stijgen, al was het maar omdat in de derde wereld steeds meer energie wordt verbruikt en zowat overal ter wereld datacenters verrijzen.”

“Er is meer tijd nodig om volledig over te schakelen op groene energie. We kunnen ondernemingen steunen door te beleggen in bedrijven die echt willen overschakelen op schone energie, ook al zijn ze nog niet zover, en door impact investing te promoten, waarbij we kapitaal kunnen kanaliseren naar die bedrijven die een directe oplossing bieden voor deze specifieke uitdaging.” 

Van de ene dag op de andere stoppen met fossiele brandstoffen klinkt geweldig, maar is in dit stadium onmogelijk.

Ørsted

Notteboom geeft een voorbeeld. “Dong Energy was een Deens bedrijf dat vroeger stroom opwekte uit vervuilende energiebronnen. Een paar jaar geleden veranderden zij hun naam in Ørsted en gooiden ze het roer helemaal om. Zij zijn nu een van de grootste exploitanten van offshore windparken ter wereld. Een klein deel van hun activiteiten is nog steeds vervuilend, je zou je dus kunnen afvragen of het wel een goed idee is om in hen te beleggen. Wij denken van wel, want het is heel duidelijk dat Ørsted de transitie ernstig neemt en hoogstwaarschijnlijk binnen een paar jaar 100% groene energie zal produceren.”

Het begrip ‘duurzaam beleggen’ wordt vaak al te zeer verengd tot milieu en natuur, aldus Notteboom. “Bij ESG (environment, social, governance) is de G van ‘governance’ even belangrijk als de E van ‘environment’ en de S van ‘social’. Ons leefmilieu staat of valt met het gevoerde beleid. Je kunt perfect duurzaam beleggen in zendmasten, datacenters of sociale infrastructuur zoals ziekenhuizen of studentenkamers.” 

Voorstander van ESG-doelstellingen

We kunnen concluderen dat veel beleggers vanzelfsprekend voorstander zijn van ESG-doelstellingen, maar dat ze uiteraard verwachten dat hun beleggingen zullen opbrengen. Kunnen ‘duurzame’ beleggingen een passend antwoord bieden? “Er worden tal van benchmarkstudies en onderzoeksprojecten uitgevoerd die bevestigen dat duurzame beleggingsprojecten het minstens even goed doen qua rendement als ‘gewone’ beleggingsstrategieën, en vaak zelfs een stuk beter”, aldus Notteboom.

“Marktspelers klagen soms dat dit soort groene opportuniteiten ‘nu nogal duur zijn’. Het is maar hoe je het bekijkt. Wij denken dat we nog maar aan het begin van de transformatie staan. Wij beleggen met de blik op de lange termijn. Er zullen enorme sommen moeten worden geïnvesteerd voordat we ons doel op het vlak van duurzaamheid hebben bereikt. Dat betekent dat er nog steeds enorme mogelijkheden en kansen zijn. Denk alleen maar aan wat we in België hebben moeten doen om te komen tot schone energie zonder kerncentrales. Of neem nu het aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen: dat stelt helemaal niets voor in vergelijking met wat we uiteindelijk nodig zullen hebben.” 

Vorig artikel
Volgend artikel