Home Business Finance Private banking als therapeutisch vermogensbeheer

Private banking als therapeutisch vermogensbeheer

Wanneer je aardig wat financieel vermogen hebt verworven, zie je dat liefst in bekwame handen terechtkomen. Zo kun je gewoon bankieren of privaat gaan, wat op zich dan weer een resem opties inhoudt. De keuze is volledig aan jou.

Of je nu zelf een aanzienlijk vermogen hebt opgebouwd of je kapitaal afkomstig is van al dan niet aangetrouwde familie, je kunt er uiteindelijk veel mee doen. Wat precies kun je helemaal zelf uitpluizen. Een van de manieren om ervoor te zorgen dat je geld ook wat opbrengt, is private banking. 

Paul Sioncke, directeur Financiële Markten bij Société Générale Belgium, begint graag met wat private banking zeker niet is. “Het is meer dan loutere verkoop van beleggingsdiensten of vermogensbeheer. Dat is wel een belangrijk onderdeel, maar zeker niet de kern van private banking.” Private bankers bekijken het globaal vermogen, dus beheren niet enkel je portefeuille, vastgoed of andere zaken, maar geven bijvoorbeeld ook patrimoniaal advies. Er wordt op lange termijn samengewerkt met één cliënt, vaak zelfs van generatie op generatie. Hoe je geld wordt beheerd, hangt volledig af van hoe duidelijk jij weet wat je ermee wilt doen. “Bij private banking vormt luisteren het sleutelwoord”, zegt Jean Sonneville, CEO van Société Générale. “Enkel als je de cliënt goed leert kennen, kun je anticiperen op wat hij precies wil doen met zijn vermogen.” De private banker als therapeut voor je vermogen dus.

Banken zullen wellicht meer volgens het discretionair model werken in de toekomst.
– Maxime Schöller

Private banking kan op verschillende manieren gebeuren. Je kunt je vermogen helemaal zelf beheren, waarbij de bank dan enkel functioneert als depothouder of meningenmachine. “Dat wordt in het vak execution only genoemd”, zegt Maxime Schöller van Delen Private Bank. “En dat model gaat richting het internetbankieren. Waarom zouden mensen überhaupt bellen met de bank of een afspraak maken om samen te zitten, als je het allemaal online kunt doen?” Toch zijn er heel wat mensen die advies nodig hebben, maar zich niet helemaal op hun gemak voelen om carte blanche te geven aan hun bank. De klant gaat op zoek naar een mening of advies, maar maakt zelf de finale beslissing om iets al dan niet te kopen of verkopen. “Zo’n adviesmodel is als een compagnon de route”, zegt Sioncke. “Je overlegt constant en neemt samen de beslissingen. Dat werkt vooral voor klanten die de tijd hebben om adviezen op te volgen en zich ermee bezig te houden. Zij hebben meestal ook een zekere passie voor bankieren.”

Heb je echter een drukbezette agenda, dan doe je beter een beroep op het discretionair vermogensbeheer. Klanten die daarvoor kiezen, geven hun vermogen volledig uit handen, waarbij de bank een mandaat krijgt om hun portefeuille te beheren volgens het risicoprofiel van de klant. “Daarbij moet je een vertrouwensrelatie opbouwen door zeer concrete afspraken te maken”, zegt Schöller. “De klant zegt duidelijk: tussen die en die bandbreedtes mogen jullie mijn geld beheren en dat zijn mijn verwachtingen.” Maar beslissingen worden genomen door de bank in kwestie. Sioncke: “Iemand die kiest voor discretionair beheer, gaat zijn beslissingsmacht afgeven en zich toeleggen op andere zaken die zijn tijd opslorpen, zoals zijn job.”

Bij private banking vormt luisteren het sleutelwoord.
-Paul Sioncke

Het model van discretionair beheer zal een evolutie ondergaan volgens Schöller, waarbij banken in de toekomst wellicht meer en meer discretionair moeten werken. “De regelgeving is aan het veranderen en wordt zwaarder voor de banken. De zogenaamde MiFID2-wetgeving stelt duidelijke krijtlijnen voor het geven van advies. In de toekomst zal dat uitvoeriger gedocumenteerd moeten worden. De aanpassing zal heel arbeidsintensief zijn voor banken die via het adviesmodel werken, aangezien zij hun adviezen dan schriftelijk moeten geven.

Vanaf het moment dat je een deftig vermogen opbouwt, valt private banking aan te raden, zeker wanneer het je aan de nodige tijd en kennis ontbreekt om het zelf te doen. Erfenissen, succesierechten en dergelijke zijn namelijk constant in beweging. Schöller: “Kijken naar het totaalplaatje is belangrijk, want het heeft geen zin om de beste rendementen te hebben als je het juridisch en fiscaal luik niet opvolgt.” De boodschap: opvolgen of het beheer van je vermogen uit handen geven. Aan jou de keuze.

MEER

‘De ‘smart city’ ten dienste van onze stedelingen’

Jack MikkersHet welbekende enthousiasme van premier Rutte kende geen weerga toen we in 2016 in het Torentje ons idee voor een nationale Smart City strategie bespraken. Volgens hem vergde dat een brede aanpak, die niet bij een van de ministeries moest liggen.

Een upgrade voor de publieke ruimte

Leo Van BroeckDe mensheid bezet meer dan 70 procent van de vruchtbare landoppervlakte van de planeet. Dit heeft een overmaats bodemgebruik tot gevolg, ten koste van de ecosystemen van planten en dieren. Terwijl de focus ligt op de klimaatverandering, is een evolutie naar stadsinbreiding en aanpassingen in de ruimtelijke ordening even noodzakelijk voor een duurzaam leefmilieu.

De leukste versie van jezelf

ZelfbeeldFlo Windey, instagramhoeroe, vertelt hoe je als jezelf de leukste versie van jezelf kunt zijn. De enige versie die ertoe doet.

Lang leve het kotleven

kotlevenVrijheid, gelijkheid en broederschap. Niet alleen een leus uit de Franse revolutie, maar zeker ook een die van toepassing zou kunnen zijn op het kotleven, waar je met leeftijdsgenoten in broederschap van je vrijheid geniet. De voordelen, nadelen en wat tips.

Belgische producerende bedrijven doen het goed

Maxence Wittebolle Een hele wereld waarin alles draait om de juiste verpakking voor het juiste product, het bestaat. En Maxence Wittebolle van het Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI) vertoeft graag in die wereld.

Op naar de vierde industriële revolutie

vierde industriële revolutieEen slimme fabriek bouw je niet alleen door te automatiseren en te digitaliseren, maar ook door de mens centraler te zetten. Tot die opvallende conclusie kom je als je een ‘Factory of the Future’ binnenwandelt. “Zelfsturende teams zijn hier vanzelfsprekend.”