pensioen
Finance

Jano: ‘Hoe sparen meer dan ooit een noodzaak werd’

26.04.2023
door Fokus Online
pensioen

Axel Jano, financial planner bij Wilink

We rekenen grotendeels op het wettelijk pensioen om later rond te komen. De sociale bijdragen die we tijdens onze carrière betalen, worden echter volledig gebruikt om de huidige pensioenen te betalen. Wat als de pensioenbelofte niet standhoudt?

De gezondheid van de Belgische sociale zekerheid

Onze sociale zekerheid staat in voor alle uitgaven omtrent arbeidsongeschiktheid, medische kosten, werkloosheid en pensioen. Het pensioen is de grootste kostenpost. Die is in tien jaar tijd bijna verdubbeld door de invoering van het minimumpensioen. De totale uitgaven van de sociale zekerheid worden begroot op 134 miljard euro, die gefinancierd moeten worden door inkomsten uit sociale bijdragen. Maar voor 2023 blijkt er al een tekort te zijn van bijna 50 miljard euro.

Daarbovenop komt nog de vergrijzing van onze bevolking. Projecties leren ons dat er binnen 20 jaar ongeveer 43 procent meer gepensioneerden zullen zijn, terwijl de bijdragende bevolking krimpt. 

Gezien de nu al grote tekorten, twijfelen we er sterk aan dat de overheid haar pensioenbelofte zal kunnen nakomen. En dat heeft zo zijn gevolgen. Uit studies blijkt dat een Belg 2164 euro per maand nodig heeft om als gepensioneerde zijn levensstandaard van voordien op peil te houden. Vandaag bedraagt het wettelijk pensioen gemiddeld 1800 euro per maand. Te weinig dus. Dus wat als de overheid in de toekomst bijvoorbeeld slechts 70 procent van haar belofte nakomt?

Met een spaarplan diversifieer je op verschillende vlakken, zonder dat je er zelf tijd en moeite in moet stoppen.

De natuurwet van de kapitalisatie

Hoe jonger je begint te sparen, hoe meer deze wiskunde in je voordeel speelt. We starten met een cijfervoorbeeld zonder rendement: om 100.000 euro op te bouwen op 20 jaar moet je 416 euro sparen per maand. Over een periode van 40 jaar is dit de helft, namelijk 208 euro.

We hernemen de situatie maar beleggen ditmaal tegen een gemiddeld rendement van 5 procent. Over een periode van 20 jaar moet je dan maandelijks 245 euro sparen. Voor 40 jaar valt dit terug naar 67 euro, bijna een vierde van het eerdere bedrag.

Hoe?

Wij raden vandaag een combinatie van fiscaal en niet-fiscaal sparen aan. Via het fiscaal voordelige pensioen- en langetermijnsparen krijg je jaarlijks een bepaalde som terug van de belastingen. Probeer daar dus zeker het maximale uit te halen. Wat overblijft beleg je in fondsen en trackers via een spaarplan. Fondsen hebben het voordeel dat ze automatisch voor risicospreiding zorgen. En door maandelijks een vast bedrag in te leggen, loop je niet het risico om op het verkeerde moment in (of uit) te stappen. Met een spaarplan diversifieer je dus op verschillende vlakken, zonder dat je er zelf tijd en moeite in moet stoppen. Als kers op de taart heb je de keuze om geheel of gedeeltelijk te investeren in fondsen met een maatschappelijk of ecologisch doel.

Vorig artikel
Volgend artikel