investering
Finance

Investeringen met een sociale impact

27.04.2022
door Fokus Online

Over de hele wereld lopen landen achter op hun doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Om alsnog een inhaalbeweging te maken, is er tegen 2030 voor ongeveer 6000 miljard dollar aan investeringen nodig. Maar er is hoop, want er dienen zich veelbelovende initiatieven aan. Investeringen met een sociale impact zijn er één van.  

In 2015 legden de leden van de Verenigde Naties de laatste hand aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Die zeventien doelstellingen zijn een oproep tot actie om tegen 2030 “de wereld te redden”, om het met de woorden van de VN te zeggen. Sindsdien zetten regeringen, bedrijven, ngo’s en burgers overal ter wereld hun schouders onder een hele reeks initiatieven die erop gericht zijn die mondiale ambitie maximaal te ondersteunen. Het moet evenwel gezegd dat er op dit ogenblik veel te weinig vooruitgang wordt geboekt om enigszins in de buurt te komen van de VN-ambities.

“We moeten nog minstens 6000 miljard dollar (5450 miljard euro) investeren in duurzame ontwikkeling om onze planeet sociaal, economisch en ecologisch levensvatbaar te houden”, aldus Kelly Hebert. Zij is Country head of Belux and Global head of ESG Distribution bij M&G Investments. “Het financieringstekort om die doelstellingen te verwezenlijken wordt geraamd op 2500 miljard dollar (2272 miljard euro) per jaar.” Om maar te zeggen dat we nog ver van huis zijn. 

Daarbij komt dat de recente coronapandemie ook niet echt bevorderlijk was voor de vereiste groei. “De gezondheidscrisis heeft de sociale kloof alleen maar dieper gemaakt, met alle gevolgen vandien. Een verzwakt onderwijssysteem (SDG 4), een toename van de armoede (SDG 1) en een grotere sociale ongelijkheid (SDG 10)”, voegt Kelly Hebert eraan toe. Ondanks de gunstige evolutie van de laatste jaren op het vlak van waterverspilling (SDG 6) en de maatregelen tegen klimaatverandering (SDG 13), schetsen de rapporten van het IPCC nog steeds een vernietigend beeld van de situatie. En terecht, de klimaatverandering noemt men nu al ‘onomkeerbaar’. De temperaturen zullen hoogstwaarschijnlijk meer dan 1,5 °C hoger liggen dan in het pre-industriële tijdperk. 

Impact investing kan als beleggingsstrategie voor iedereen interessant zijn.

- Kelly Hebert, Country head of Belux and Global head of ESG Distribution

Hoe somber en onzeker de toekomst misschien lijkt, met een fatalistische houding zijn we zeker niet gebaat. “We moeten wel degelijk beseffen dat de oproep van de VN in 2015 een bijzonder krachtig signaal was voor iedereen”, verklaart Kelly Hebert. “De versnelde inspanningen om het tij te keren zijn er en ze zijn niet te stoppen. Er bestaan oplossingen en investeringen met een sociale impact behoren zeker tot de meest veelbelovende. Via die investeringsstrategie kan men beleggen in bedrijven, organisaties of fondsen die een positieve impact nastreven op het milieu en de maatschappij. En dat met een neutraal of hoger financieel rendement dan de investering.

“Het zogenaamde impact investing kan als beleggingsstrategie voor iedereen interessant zijn. Voor privébeleggers, banken, pensioenfondsen en verzekeraars.” Het doel is het bestaande kapitaal te heroriënteren naar bedrijven en organisaties met een ‘sterke maatschappelijke meerwaarde’. Ze helpen via hun producten en/of diensten het huidige financieringstekort terug te dringen.

Maar hoe kunnen we achterhalen of onze investering daadwerkelijk een sociale impact zal hebben? “Door na te gaan of de organisatie waarin we investeren wel degelijk voldoet aan vier specifieke speerpunten. Intentie, additionaliteit, transparantie en meetbaarheid.” Intentie staat voor de gedrevenheid waarmee de organisatie een maatschappelijk of milieuprobleem wil verkleinen of oplossen. “De positieve impact moet als dusdanig deel uitmaken van het DNA van het bedrijf.” De additionaliteit moet aantonen dat de impact niet mogelijk was geweest zonder de investering in het product of de dienst van het bedrijf. Via de transparantie en meetbaarheid wordt nagegaan in hoeverre het bedrijf geloofwaardig is en doeltreffend werkt.

“Een van de hoofdcriteria bij impact investing is zonder twijfel de meetbaarheid”, licht Kelly Hebert toe. “Net dat meetinstrument zal het verschil met een klassieke investering aan het licht brengen. Als de impact meetbaar is, weten we meteen waarvoor ons geld zal dienen.” Beleggingen die rendabel én zinvol zijn voor de planeet, is dat niet wat iedere belegger zou moeten nastreven? 

Vorig artikel
Volgend artikel