rechtsbijstandsverzekering
Finance

Hoe kies je een rechtsbijstandsverzekering?

01.12.2021
door Fokus Online

In september 2019 heeft de regering de premie voor een rechtsbijstandsverzekering fiscaal voordelig gemaakt. Waar moet je op letten als je zo’n polis wil afsluiten? CEO Erika Van Dyck en Sales Manager Jo Verheyden van de verzekeringsmaatschappij DAS leggen uit. 

Fiscaal voordelig

Een rechtsbijstandsverzekering helpt de juridische problemen van de verzekerden oplossen en vergoedt de advocaats- en procedurekosten ingeval van een rechtszaak. “Let wel: heel vaak komt het zo ver niet”, zegt Verheyden. “Wanneer een klant ons contacteert zullen onze schadebeheerders en juristen hem of haar eerst juridisch advies verlenen. Daarna is er ook nog de mogelijkheid om een minnelijke regeling te bekomen. In ongeveer driekwart van de gevallen gebeurt dat trouwens ook.”

In ons land hebben klanten van een rechtsbijstandsverzekering absolute vrijheid in de keuze van de advocaat. Je mag dus pakweg Sven Mary inhuren op kosten van je verzekering. “Klopt”, zegt Van Dyck. “De verzekeringsmaatschappij mag wel ook zelf de haalbaarheid van de zaak inschatten op basis van de elementen in het dossier en de bestaande rechtspraak. Als we vrezen dat die té laag is, starten we geen juridische procedure op. Maar zelfs dan nog kan de verzekeringsnemer beroep doen op de objectiviteitsclausule. Deze voorziet dat de klant een tweede opinie kan vragen aan een  onafhankelijke advocaat. Indien die advocaat de kansen toch voldoende hoog inschat, zal DAS de procedure moeten opstarten.” 

Voor een kapotte laptop gaan mensen zelden een advocaat inhuren, met een rechtsbijstandsverzekering wordt dat een ander verhaal natuurlijk.

Grote en kleine geschillen

DAS komt elk jaar in ongeveer 60.000 dossiers tussen, van auto-ongevallen, bouwgeschillen en conflicten met de werkgever over echtscheidingen, burenruzies en consumentengeschillen, tot conflicten met de fiscus. “Maar ook heel kleine geschillen zijn typische dossiers”, zegt Van Dyck. “Stel: je hebt een laptop gekocht en die gaat stuk. De winkelier wil hem echter niet meer onder garantie repareren. Voor dat soort zaken gaan mensen zelden juridisch advies inwinnen omdat het sop de kool niet waard is. Met een rechtsbijstandsverzekering wordt dat natuurlijk een heel ander verhaal.”

In september 2019 werden de premies voor rechtsbijstandsverzekeringen fiscaal voordelig. Niet élke rechtsbijstandsverzekering komt daarvoor in aanmerking. Het luikje rechtsbijstandsverzekering in uw bestaande brand-, auto- of gezinspolis valt bijvoorbeeld al uit de boot. Het moet gaan om een aparte rechtsbijstandsverzekering die u apart heeft afgesloten. En dan nog zijn er wel wat wettelijke verplichtingen. Zo moet de verzekering die je fiscaal in mindering kunt brengen  voor enorm veel rechtsdomeinen ingezet kunnen worden en zijn er minimale waarborgen in het spel.

Hogere dekkingsgraad dan vroeger

Van Dyck: “Een gevolg van dat fiscaal voordeel is alvast dat de gedekte materie in dat soort polissen veel breder gaat dan wat vroeger de norm was.  Denk maar aan het dekken van echtscheidingen en bouwgeschillen, zaken die veel voorkomen in de levensloop van mensen. Het is een goede zaak dat die zaken nu gedekt zijn, maar dat heeft natuurlijk ook wel zijn gevolgen gehad voor de prijzen van de polissen, die zijn wel wat gestegen. Om een idee te geven: bij ons starten deze bij ongeveer 300 euro per jaar. Daarvan krijgt u dan 124 euro per jaar terug als belastingvoordeel.” 

“De prijs is voor ons inderdaad wel een commerciële uitdaging”, pikt Verheyden in. “We horen vaak: “Ja maar, ik heb al een rechtsbijstandsverzekering, in mijn autopolis of brandpolis, en die is stukken goedkoper.” Ja, allicht dat die stukken goedkoper is, want als je gaat nakijken in je contract wat er allemaal gedekt is, zal dat maar een fractie zijn van wat een afzonderlijke, kwalitatieve rechtsbijstandsverzekering dekt.”

rechtsbijstandsverzekering

Verschillen tussen verzekeringen

Goed, de voordelen van een goede rechtsbijstandsverzekering zijn dus onweerlegbaar. Maar waarin verschilt een goede verzekering nu eigenlijk van een minder goede? “Een zeer belangrijk criterium zijn de dekkingen die zijn voorzien”, zegt Van Dyck. “Die moeten liefst zo ruim mogelijk zijn. Het heeft weinig zin om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten als driekwart van de rechtstakken op voorhand al zijn uitgesloten. Een tweede belangrijk punt zijn de hoogtes van de tussenkomsten van de maatschappij. Die moeten uiteraard best zo hoog mogelijk zijn.”

Van Dyck raadt ook aan om je rechtsbijstandsverzekering bij een aparte, onafhankelijke maatschappij af te sluiten. “Alleen zo ben je absoluut zeker van totale onpartijdigheid en weet je dat je rechten optimaal verdedigd zullen worden. Heel vaak moeten wij trouwens tussenkomen in rechtszaken waarbij de andere partij een verzekeringsmaatschappij is. Al je reguliere verzekeringen bij maatschappij X, maar je rechtsbijstandsverzekering bij gespecialiseerde maatschappij Y is dus zeker een goed idee.”

“En tot slot: kies voor je rechtsbijstandsverzekering voor een maatschappij die met kennis van zaken kan spreken. Voor veel maatschappijen is dit vaak iets “wat ze erbij doen”. Wij hebben meer dan honderd schadebeheerders en juristen in dienst. Daar ligt trouwens ook een rol weggelegd voor de makelaars: zij moeten hun klanten goed adviseren en hen helpen bij het kiezen van de beste polissen.”

Vorig artikel
Volgend artikel