Flexi-jobs
Carrière

Flexi-jobs en bijberoep onder de loep

27.04.2022
door Hannes Dedeurwaerder

We leven in een land met een hoge belastingdruk, wat er in de praktijk op neerkomt dat tot de helft van het brutoloon wordt afgeroomd. Wie meer wil verdienen, kijkt vaak naar een flexi-job of bijberoep. Wat zijn de financiële voordelen en fiscale valkuilen? 

Flexi-jobs, in 2015 in het leven geroepen en bedoeld voor werknemers of gepensioneerden die tegen voordelige voorwaarden een cent willen bijverdienen, zaten pre-corona volop in de lift. In het eerst kwartaal van 2019 waren 54.288 arbeidsplaatsen ingevuld door flexi-jobs, het merendeel daarvan in de horeca. 

Die populariteit is voor Eveline De Vriese, fiscaal accountant bij boekhoudkantoor Certifisc, niet moeilijk te verklaren. “Flexi-jobs vormen een win-winsituatie voor zowel de werkgever als de werknemer. Werknemers krijgen een wettelijk minimumloon van 10,08 euro per uur en betalen geen sociale bijdragen of belastingen op hun flexi-loon, zo kunnen ze ook niet in een hogere belastingschijf terechtkomen. Werkgevers moeten de RSZ dan weer alleen een bijzondere werkgeversbijdrage van 25 procent betalen.” Die bijdrage is bovendien, net als het flexi-loon zelf – en met inbegrip van flexi-vergoedingen en flexi-vakantiegeld – een aftrekbare beroepskost.

Aanvankelijk waren flexi-jobs specifiek bedoeld om zwartwerk in de horeca tegen te gaan. Maar sinds 1 januari 2018 werd de regeling uitgebreid en kan ook de detailhandel van dit statuut gebruikmaken. Vanaf dat moment konden ook gepensioneerden er een beroep op doen.

“Na zware lobby zijn wij erin geslaagd om mogelijk te maken dat vanaf 2018 ook werkgevers uit de handelssectoren van het statuut gebruikmaken, zoals bakkerijen, kleine handelszaken, kappersbedrijven enzovoort”, verduidelijkt Koen Cabooter, adviseur sociale zaken Unizo. “Hetzelfde geldt voor uitzendkrachten als de gebruiker onder een van de betreffende paritaire comités valt. Wij blijven er trouwens voor ijveren om het flexi-statuut over alle sectoren heen toe te laten of op z’n minst over alle arbeidsintensieve sectoren.”

Het klinkt allemaal als een droom: er staat geen beperking op het aantal flexi-jobs dat iemand uitvoert of hoeveel iemand verdient. Werknemers bouwen intussen verder sociale rechten op, zoals werkloosheidsuitkering, de opbouw van vakantiegeld, pensioen… Maar er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moeten werknemers drie kwartalen geleden minstens 4/5e gewerkt hebben bij een andere werkgever, wat elk kwartaal automatisch opnieuw gecontroleerd wordt bij de Dimona-aangifte. Gepensioneerden moeten dan weer al minstens een volledig kwartaal met pensioen zijn. 

Flexi-jobs vormen een win-winsituatie voor zowel de werkgever als de werknemer.

– Eveline De Vriese, Certifisc

Troeven

Los van die – beperkte – voorwaarden zijn er alleen maar troeven. “Zoals gezegd kunnen werkgevers personeel officieel en voordelig uitbetalen”, gaat Eveline De Vriese verder. “Bijkomend van het basisloon genieten flexi-jobbers dan weer belastingvrij van andere vergoedingen, premies en voordelen. Eindejaarspremie, toeslag voor nachtwerk, gewaarborgd loon bij ziekte, tussenkomst in woon-werkverkeer en langdurige aanwezigheid… Alleen het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen valt niet onder de regels van het belastingvrije flexi-loon.”

Toch is er nog één belangrijke nuance. “Er komen namelijk – zoals zo vaak – formaliteiten bij kijken”, duidt Koen Cabooter. “Er moet een geschreven raamovereenkomst opgemaakt worden, én voor elke tewerkstelling ook nog eens een arbeidsovereenkomst – geschreven, of mondeling als het over een dagcontract gaat. Verder moet een Dimona FLX gebeuren (zie kader, red.).”

Stel dat iemand niet aan de voorwaarden voldoet om een flexi-job uit te oefenen, kan die dan kijken naar alternatieven? Wat bijvoorbeeld met zelfstandigheid in bijberoep? Dat kan zeker, maar ook hier zijn er voorwaarden. Zo moet de werknemer of ambtenaar minstens halftijds werken. En moet een leerkracht met vaste benoeming minstens 60 procent van het volledige uurrooster volmaken.

“Let wel, de inkomsten van jouw bijberoep komen boven op jouw inkomsten in hoofdberoep”, verduidelijkt Eveline De Vriese van Certifisc. “Hierdoor zijn de inkomsten van het bijberoep onderhevig aan de progressieve tarieven in de personenbelasting – tot 50 procent.”

Dimona en Dimona FLX

Dimona staat voor Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte en verwijst naar het elektronische bericht waarmee de werkgever elke indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer bij de RSZ moet aangeven. In het geval van de flexi-job spreekt men bijgevolg van Dimona FLX. Daarbij wordt in de loopbaandatabank nagegaan of de kandidaat voldoet aan de minimale prestatievereiste om een flexi-job te mogen uitvoeren. Een tijdige ‘go’ daarop is een absolute must om een flexi-job te mogen starten.

Wat doet Unizo?

De grootste ondernemersorganisatie van Vlaanderen en Brussel Unizo vertegenwoordigt vandaag ongeveer 110.000 ondernemers. Zowel gewone zelfstandigen als vrije beroepers en kmo-bedrijfsleiders kunnen er terecht voor advies en ondersteuning. Unizo ijvert onder meer voor gelijk pensioen voor zelfstandigen, lagere loonlasten bij eerste aanwerving(en) van werknemer(s), verlaging van de vennootschapsbelasting en het toegankelijker maken van openbare aanbestedingen voor kmo’s.

Vorig artikel
Volgend artikel