energiesector
Finance

De energietransitie: niet zomaar een kans, maar absolute noodzaak

12.05.2021
door Fokus Online

Wie kapitaal investeert, doet dat meestal met de bedoeling om op termijn een meerwaarde te realiseren. Die meerwaarde zit echter in meer zaken dan enkel financiële winst. Een duurzamere, groenere wereld is bijvoorbeeld een factor die voor een groeiend aantal beleggers belangrijk wordt. 

Perfecte storm van winst en duurzaamheid

Momenteel zitten we in een “perfecte storm” om van beide assen, winst en duurzaamheid, te profiteren, zegt Wim Nagler, Hoofd Institutionele klanten Benelux van vermogensbeheerhuis Schroders. Traditioneel is het rendement van een investering het resultaat van de balans tussen risico en opbrengst. De laatste jaren krijgen beleggers steeds meer oog voor een ‘derde dimensie’: impact. “Winst is uiteraard belangrijk, maar er is meer”, aldus Nagler. “De manier waarop we kapitaal aanwenden bepaalt niet alleen het financiële rendement dat we kunnen behalen, maar ook het soort impact dat we op de wereld hebben. Beiden werken zelfs op mekaar in. Duurzame bedrijven hebben niet alleen een positieve impact op de samenleving en het milieu, hun bedrijfsmodellen kunnen ook veerkrachtiger zijn en zijn beter geschikt om groei op lange termijn te ondersteunen. Duurzaam beleggen is dus zowel vanuit beleggingsoogpunt als vanuit maatschappelijk oogpunt uiterst zinvol.”

Bij duurzaam beleggen wordt er niet alleen gekeken naar de winsten die een bedrijf genereert, maar ook hoe het die genereert. “Dit impliceert een fundamentele verschuiving in de manier waarop bedrijven worden bekeken en gewaardeerd”, legt Nagler uit. “Inzicht in de impact die zij hebben op de samenleving en de planeet is van cruciaal belang om hun werkelijke kosten te bepalen. Negatieve activiteiten zijn namelijk ook risico’s die zich kunnen vertalen in financiële kosten voor een onderneming. En dat is iets waar investeerders almaar gevoeliger voor worden.”

Scharniermoment voor energievoorziening

Op dit moment zitten we bijvoorbeeld op een scharniermoment voor wat betreft onze energiesector. Het is zonneklaar dat we de klimaatverandering moeten aanpakken en dat er een overstap nodig is naar een koolstofarme wereld. “Die overstap gaat enorme veranderingen meebrengen in de manier waarop we energie produceren, distribueren en verbruiken”, zegt fondsbeheerder Mark Lacey, verantwoordelijk voor de beleggingsstrategie van Schroders, dat zich richt op beleggen in de wereldwijde energietransitie. “Tegen 2050 zal er zo’n 120 biljoen dollar in hernieuwbare energie moeten worden geïnvesteerd om de klimaatdoelstellingen te halen. De investeringskansen die daarmee gepaard gaan, zijn niets minder dan gigantisch.”

Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, en dat zal moeten, dan zal de overstap naar schone energie daarin een centrale rol spelen.

Drie grote drivers

Volgens Lacey zijn er drie grote drivers die de energiesector de komende jaren in een compleet nieuwe realiteit zullen katapulteren. “De eerste is dat die transformatie er hoe dan ook zal komen”, zegt hij. “Ze wordt niet alleen aangewakkerd door een groeiend milieubewustzijn, ze wordt ook ondersteund door politieke wilskracht. Er valt niet aan te ontkomen. De tweede driver is de schaal van de investeringen.

Veel mensen onderschatten die nog, maar volgens ons zal die allicht op ongeveer 120 biljoen dollar aftikken. Dat is drie à vier keer meer dan de investeringen die we de laatste decennia in de energiesector hebben gezien. Een derde driver is dat ook investeerders er klaar voor zijn om die transitie mee te ondersteunen en ervan te profiteren. De MSCI Alternative Energy Index (een beursindex die bedrijven uit de alternatieve energiesector opvolgt, red.) heeft het de laatste jaren niet bepaald schitterend gedaan. Maar we zien nu dat die trend overduidelijk aan het omslaan is.”

Schroders zelf heeft ook een beleggingsstrategie opgezet die zich specifiek op de energietransitie richt. “De investeringsopportuniteiten die dat met zich meebrengt, gaan enorm breed en strekken zich uit over de volledige waardeketting”, aldus Lacey. “Dat gaat bijvoorbeeld over nieuwe materialen om batterijen te maken, apparatuur voor energiecentrales, de productie van zonne- en windenergie, waterstof. Maar ook smart grids, batterijopslag en infrastructuur voor elektrische wagens.”

Overduidelijke marsrichting

De marsrichting is overduidelijk, over de hele wereld. Van president Biden die aankondigt dat de complete Verenigde Staten vanaf 2035 op propere stroom moeten draaien, over de Europese Green Deal waarbij Europa klimaatneutraal moet zijn tegen 2050, tot en met het voornemen van China om 25 procent van de nieuw verkochte wagens op elektriciteit te laten rijden tegen 2025. “Dit is meer dan een opportuniteit, het is een noodzaak”, zegt Lacey. “En we staan nog maar aan het begin. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, en dat zal moeten, dan zal de overstap naar schone energie daarin een centrale rol spelen. Elke stap in de energieproductie, -distributie en -opslag zal anders moeten en dat gaat enorme investeringen met zich meebrengen. Net daarin ligt een gigantische opportuniteit.” 

Vorig artikel
Volgend artikel