beleggingen
Finance

Beursgenoteerde infrastructuur: een betrouwbare beleggingsoptie met meervoudige impact?

02.11.2022
door Fokus Online

In vergelijking met de talloze andere beleggingsmogelijkheden die momenteel beschikbaar zijn, kunnen beleggingen in beursgenoteerde infrastructuur heel wat voordelen bieden. Niet alleen op het vlak van durabiliteit maar ook qua transparantie. 

De oplossingen op het vlak van beleggingen ondergingen de jongste jaren in diverse opzichten een evolutie. Of het nu gaat om cryptomunten, vastgoed 3.0 of de metaverse, investeerders kunnen vandaag de dag kiezen uit een bijzonder uitgebreid aanbod aan beleggingsopties. Eén trend dreigt daarbij wel eens uit het oog te worden verloren: beleggen in beursgenoteerde infrastructuur. “Als we het over beursgenoteerde infrastructuur hebben, bedoelen we de tastbare activa van bepaalde ondernemingen die ervoor zorgen dat het moderne leven kan functioneren”, vertelt Kelly Hebert, Country Head BeLux & Head of ESG Development van M&G Investments.

“Zonder deze infrastructuur zou het gewoon onmogelijk zijn om ’s ochtends te douchen, de metro naar het werk te nemen, e-mails te lezen of een film te streamen.” De installaties van deze ondernemingen zijn dan ook de pijlers van onze moderne economie geworden. Het zijn activa die misschien onzichtbaar blijven maar wel alom aanwezig zijn: denk maar aan zuiveringsstations, 5G-masten (hoogspanningslijnen), glasvezelnetwerken of – niet te vergeten – databanken. “Ze zijn nodig om de steeds innovatievere en ‘groenere’ diensten te verlenen die onze economie doen draaien.”

Beleggen in dergelijke activa is ook een manier om zich tegen de inflatie te wapenen. “Infrastructuurbedrijven bieden namelijk in het algemeen de mogelijkheid om op termijn een aanzienlijk dividend te behouden en leveren een rendement dat vaak wordt geïndexeerd volgens de inflatie”, vervolgt Kelly Hebert. Beleggers die voorrang geven aan dit soort bedrijven mikken op hogere inkomsten, wat kan helpen om de kosten van het levensonderhoud te beperken. En dan laten we nog even buiten beschouwing dat deze bedrijven voor het merendeel actief zijn in sectoren die zelden (om niet te zeggen nooit) in crisis verkeren.

“Connectiviteit, energiegebruik, het wegennet, de watervoorziening, ziekenhuizen of stadsvernieuwing: het zijn stuk voor stuk beleggingsthema’s die volstrekt ongevoelig zijn voor trends, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ‘welzijn’.” Beleggingen in dit soort thema’s, die essentieel worden geacht voor het leven van elke dag, zijn minder volatiel en hebben dan ook minder weg van een gok op de toekomst. “Dit type infrastructuur werkt doorgaans met concessies. Dat zijn contracten die met de overheid worden gesloten voor een periode van verscheidene tientallen jaren.” Zo kan gedurende een vijftigtal jaren een rendement worden gewaarborgd dat naargelang van de inflatie wordt geïndexeerd. 

Infrastructuurbedrijven bieden namelijk de mogelijkheid om op termijn een aanzienlijk dividend te behouden en leveren een rendement dat wordt geïndexeerd volgens de inflatie.

Om het potentieel van deze activa aan te tonen, volstaat het om een blik te werpen op de uitgebreide investeringsprogramma’s voor dit type infrastructuur waarmee Europa en de Verenigde Staten momenteel werken. Met zijn Infrastructure Investment and Jobs Act trok president Joe Biden maar liefst 1200 miljard dollar uit voor investeringen in openbaar vervoer, schone energie en digitale connectiviteit. De Europese Unie deed op haar beurt hetzelfde met het herstelplan voor Europa, dat op een groenere en meer digitale toekomst focust. Zo is meteen duidelijk – voor wie er nog aan zou twijfelen – dat infrastructuurbedrijven in de komende decennia zwaar zullen doorwegen. 

Afgezien van het economische nut kunnen beleggingen in dit soort activa ook een impact hebben op de verwezenlijking van onze ecologische en sociale duurzaamheidsdoelstellingen. De transitie naar hernieuwbare energie met lage koolstofuitstoot is namelijk onmogelijk zonder infrastructuur die op onze ecologische ambities afgestemd is. Investeren in dergelijke activa kan in dat opzicht dus alleen maar gunstig zijn. Net als voor de verwezenlijking van de SDG (duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties, die een heus symbool van vrede en voorspoed voor de toekomst geworden zijn. Zowel SDG 7 (‘Betaalbare en duurzame energie’) als SDG 8 (‘Waardig werk en economische groei’) varen er wel bij. “Er zullen evenveel oplossingen in verband met hernieuwbare energie worden ontwikkeld als op het vlak van banencreatie”, verduidelijkt Kelly Hebert.

Beleggingen in beursgenoteerde infrastructuur kunnen met andere woorden een veilige optie met een dubbele impact zijn. Ze kunnen niet alleen financieel aantrekkelijk zijn maar stellen Europa ook in staat om haalbare oplossingen te vinden voor haar energieonafhankelijkheid. Al is het ook cruciaal om niet meteen zonder enige voorafgaande analyse op dit soort activa af te stormen. Wie niet echt thuis is op dit domein, doet er nog altijd goed aan om een expert of fondsbeheerder om advies te vragen over de beste beleggingsopties.  

De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling.

Vorig artikel
Volgend artikel