duurzaam beleggen
Business

ESG: duurzaam een duit in het zakje doen

22.11.2019
door Maxene Willems

Beleggen gebeurt steeds vaker ESG-gewijs − op een duurzame manier. Die duurzaamheid komt in drievoud, met de ‘E’ die voor environmental staat, de ’S’ voor social en de ‘G’ voor governance.

Concreet wil dit zeggen dat er geld geïnvesteerd wordt met het oog op het milieu (E), maatschappelijke verantwoordelijkheid (S) en een gezonde bedrijfsstructuur (G), trapt Stijn Ceelen, Country Manager van BinckBank af.

Investeren met invloed

Binnen duurzaam beleggen vind je verschillende gradaties terug. De meest extreme vorm qua duurzaam beleggen is impact investing. Daarbij wordt er enkel belegd in bedrijven die een businessdoel verbinden aan een maatschappelijk doel. Ceelen geeft een voorbeeld: “Stel, jij vindt het als belegger belangrijk dat iedereen goed kan lezen, terwijl er in Afrika momenteel een tekort aan brillen is. Slechtzienden kunnen zich bijgevolg onvoldoende informeren. De komende vijf jaar kan een bedrijf dan een bepaald aantal brillen verkopen aan die slechtzienden, zodat zij beter kunnen lezen, met meer kennisvergaring als gevolg. Dat is dus een positief maatschappelijk doel, gekoppeld aan een zakelijk doel. En in dat soort bedrijf kun je dan beleggen.”

Die bedrijven selecteren kun je allereerst doen op basis van uitsluiting. Een beleggingsplan opstellen, puur op basis van uitsluiting, kent vandaag de dag een aanzienlijke opmars. “Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je absoluut niet wilt beleggen in een bedrijf dat producten maakt, die kankerverwekkende stoff en zouden bevatten. Of je kiest ervoor om niet te beleggen in bedrijven die niet CO2-neutraal zijn”, vertelt Ceelen.

“Hoe meer mensen er beleggen, des te meer mensen eisen om dit duurzaam te doen.”
Stijn Ceelen, Country Manager BinckBank

ESG met een juiste focus

Vroeger gebeurde dat eerder op basis van het best in class-principe. Je zoekt bedrijven met de hoogste score op ESG-criteria, en vervolgens ga je na wat de beste bedrijven zijn in een bepaalde sector. In de beste 50 wordt er dan doorgaans belegd. “Maar voorzichtigheid is geboden. Het kan nog steeds zijn dat er bijvoorbeeld een tabaksbedrijf in de selectie aanwezig is. Omdat het bedrijf op S en G hoog scoorde, maar niet op E. Of omgekeerd.”

Wanneer een bedrijf de activiteiten niet verbetert, wordt het op die manier geweerd van de financiële markt. En de meeste grote bedrijven willen natuurlijk wel goed scoren op het vlak van ESG. Het enige gevaar dat er bestaat is een verkeerde focus. “Een bedrijf kan zich toespitsen op E, maar eigenlijk heeft hun zakenmodel daar niks mee te maken. Een bank met een dak vol zonnepanelen, uiteraard gaat dat positief bijdragen tot het milieu. Maar mensen verwachten van een bank dat ze instaat voor het sociale en het bestuurlijke vlak. Dat ze er is om maatschappelijk bepaalde projecten te ondersteunen, door het verschaff en van leningen.”

Er is maar één richting: vooruit!

Dat ondersteunen van voornamelijk maatschappelijke projecten lijkt bovendien ook weggelegd voor de iets jongere generatie, zegt Ceelen. “Het beleggerslandschap is een divers landschap, maar bij de duurzame beleggers heerst een verschil tussen generaties. Vanaf gen X en ouder is ESG niet altijd het meest doorslaggevende argument. Ze staan er ook niet weigerachtig tegenover, op voorwaarde dat de prestaties niet ten koste gaan van het ESG-aspect.” Vanaf de generatie millennials is duurzaam beleggen een basisvereiste. De komende decennia zal er veel geld overgaan van oudere naar jongere generaties, en net daarom is het nodig dat de beleggerscommunity zich zal aanpassen aan die tendens.

Shift naar duurzaamheid 

De traditionele banken bieden nu doorgaans duurzame fondsen aan en daarnaast nog de klassieke beleggingen. Die laatste zullen meer en meer aan de kant worden geschoven. “Ik denk dat dit een wereldwijde beleggerstendens zal zijn. Hier en daar met een accentverschil door het culturele aspect, maar de shift naar duurzaamheid is universeel”, zegt Ceelen. Hoe meer mensen er beleggen, des te meer mensen eisen om dit meteen ook duurzaam te doen. Bijgevolg zijn bedrijven gedwongen om ook duurzamer te handelen. Firma’s die enkel oog hebben voor pure winstmaximalisatie en niet voor alle stakeholders, waartoe ook het milieu behoort, zullen verliezen als er meer mensen richting de beurs gaan. “Als bedrijven ESG toepassen op hun bedrijfsmodel, van A tot Z, dan worden ze beloond en zeker niet afgestraft op de financiële markt. Integendeel, het zijn de winnaars van morgen.”

Vorig artikel
Volgend artikel