thuiswerk
Business

Een turbo op de omwenteling dankzij corona

28.04.2021
door Fokus Online

De coronapandemie heeft de wereld niet alleen laten kennismaken met mondkapjes, mRNA-vaccins en social distancing, ook met een compleet nieuwe manier van werken. Hoe en waar we werken, hoe we met collega’s interageren, maar ook hoe we talent aantrekken, onboarden, coachen en aansturen… Niets is nog hetzelfde als twee jaar geleden.

Omschakeling naar thuiswerk

In veel ondernemingen wordt ‘het kantoor’ nog altijd beschouwd als de beste plek om te werken, waar werknemers het productiefst zijn. De coronapandemie heeft aangetoond dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Bij het Europese IT-bedrijf Cegeka, met de hoofdzetel in Hasselt, schakelden ze van de ene week op de andere van 90 procent kantoorwerk naar quasi 100 procent thuiswerk. “Bij ons viel de plotse omschakeling naar thuiswerk goed mee omdat we over de juiste infrastructuur beschikten”, zegt Anik Stalmans, CHRO van Cegeka. “Bovendien hadden onze medewerkers er ook de juiste mindset voor.” 

Communicatie is belangrijk

Al verliep de omwenteling wel met de nodige omzichtigheid. “Communicatie is enorm belangrijk in zo’n proces”, zegt Stalmans. “We hebben onze managers bijvoorbeeld cursussen gegeven over leading at a distance: hoe geef je leiding aan een team dat je enkel virtueel ziet? Hoe behoud je de connectie en de loyaliteit? Ook het welzijn van het personeel moet een aandachtspunt zijn. Sommige werknemers vinden het moeilijk om nog te deconnecteren. Vergeleken met vorig jaar is momenteel maar de helft van het verlof opgenomen bij ons. We proberen medewerkers er daarom bewust van te maken dat vakantie nemen – net zoals in een precoronajaar – belangrijk is om je energie in balans te houden. Ook als bedrijf heb je er alle belang bij dat er een evenwicht blijft, anders wil iedereen tegelijk op verlof en dat zou ook voor problemen zorgen.” 

Nieuwe werkstrategie

Wat in elk geval zonneklaar is, is dat de veranderingen die corona meebracht ook na de pandemie zullen blijven nazinderen, zegt Stalmans. “We zijn bezig met het opstellen van een nieuwe werkstrategie en daarin zijn veel zaken verwerkt die we geleerd hebben tijdens deze pandemie. Het is duidelijk dat de kantooromgeving niet meer de facto dé plaats zal zijn waar mensen komen werken. Ik denk dat we uiteindelijk naar een soort hybride vorm van werken zullen evolueren: bepaalde zaken doe je op kantoor, andere dan weer thuis en tussendoor ga je ook nog klanten bezoeken of werk je op locatie bij de klant. Want vergis je niet, dat fysieke aspect blijft belangrijk. Wat wij vooral willen vermijden, is dat mensen naar kantoor komen voor zaken die ze evengoed thuis kunnen doen. Voor een Teams-call hoef je je echt niet meer te verplaatsen.” 

Het welzijn van het personeel is een aandachtspunt. Sommige werknemers vinden het moeilijk om nog te deconnecteren.

- Anik Stalmans, CHRO van Cegeka

Zoveel mogelijk eigenaarschap

Thuiswerk zal dus niet verplicht blijven. “Nee, we willen onze mensen zoveel mogelijk eigenaarschap geven”, zegt Stalmans. “Bij sommige werknemers is het omwille van de gezinssituatie heel lastig om van thuis uit te werken. Wel, die mensen zullen welkom zijn op kantoor. Ook mensen die nood hebben aan interactie met collega’s of die zelf aangeven dat ze bepaalde activiteiten beter op kantoor kunnen uitoefenen, zullen welkom zijn. Sommige werknemers zijn nu eenmaal stilaan ‘schermmoe’ aan het worden, dat merken we al.” 

Algemene mobiliteitsbeleid vaak ter sprake

Ook het algemene mobiliteitsbeleid kwam vaak ter sprake het afgelopen jaar: verplaatsingen gebeurden beperkter of gewoon niet omwille van thuiswerk. Ook bij Cegeka, met kantoren op verschillende locaties, hielden ze hun mobiliteitsbeleid tegen het licht. “Wij hebben zo’n 1500 bedrijfswagens rondrijden in Vlaanderen, het is dus nodig om daar toch even over na te denken”, zegt Stalmans. “We zien bijvoorbeeld dat het aantal kilometers dat die wagens afleggen, stevig is afgenomen in het voorbije jaar omwille van de coronamaatregelen. Dat is de positieve kant van het verhaal, want voor onze duurzaamheid is dat een goede zaak. Ook na de coronamaatregelen willen we zeker blijven inzetten op het reduceren van het aantal gereden kilometers, om zo onze ecologische voetafdruk te beperken. Zeker nieuwe, jonge werknemers zijn daar zeer gevoelig voor, ze stellen daar ook vragen rond en willen graag werken voor bedrijven die dit serieus nemen.”

Initiatief Baanbrekende Werkgever

Cegeka neemt daarom ook deel aan het initiatief Baanbrekende Werkgever, een soort charter dat bedrijven onderschrijven en waarmee ze zich verbinden om minder onderweg te zijn. En als dat dan toch gebeurt, om dat groener en slimmer te laten doen. “Wijzelf zijn bijvoorbeeld volop bezig met de elektrificatie van ons wagenpark, naast alle andere inspanningen om onze verplaatsingen en emissies zo laag mogelijk te houden. We wisselen ook veel informatie uit met andere bedrijven die lid zijn, we delen tips en tricks, ervaringen… Ik ben er trouwens zeker van dat dit topic in de toekomst almaar belangrijker zal worden, want we staan aan de vooravond van een echte revolutie in mobiliteit.” 

Kantoorruimte schrappen?

Tot slot: verschillende bedrijven hebben al aangekondigd dat ze kantoorruimte gaan schrappen. Is Cegeka daar ook mee bezig? “Voorlopig niet, want we zijn nog altijd aan het groeien”, zegt Stalmans. “Dat wil niet zeggen dat we het niet in de gaten houden. Er moet een goede balans zijn tussen de ruimte die we hebben en ons personeelsbestand. We proberen daar ook flexibel op in te spelen. We hebben bijvoorbeeld een tool waarmee kantoorruimte gereserveerd kan worden en er zijn geen vaste werkplekken per locatie. Mensen mogen werken in het Cegeka-kantoor dat het dichtst bij hun woonplaats ligt.”

Vorig artikel
Volgend artikel