Consumenten, bedrijven en samenleving volop in verandering

e-commerce
Close-up of female postwoman signing parcels at the table at post office

BeCommerce ziet de e-commercegroei in België bevestigd en verwacht dat de kaap van 11 miljard online uitgaven behaald zal worden. Tijdens de eerste drie kwartalen van 2019 werd er al 8,38 miljard euro online gespendeerd volgens de BeCommerce Market Monitor. 

Met deze mooie e-commercecijfers blijft België deel uitmaken van het Europese peloton. De kop van de koers wordt gereden door onze buurlanden Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In België zijn er nog heel wat opportuniteiten om het hoge niveau van die landen te behalen. Zo zijn sommige sectoren, zoals de verzekeringssector of de verse voedingsmarkt, in bepaalde mate nog onontgonnen terrein. 

Leren van buurlanden

Al heeft België intussen een extra versnelling ingezet. Dat zien we duidelijk aan de stijgende trend in exportcijfers en de opvallende rankings van de Black Friday sales, waar de Belgische speler Vanden Borre in de top tien eindigde. Die versnelling heeft zijn impact op de Belgische economie: voornamelijk de arbeidsmarkt wijzigt enorm met andere vacatureprofielen, arbeidsverwachtingen en -omstandigheden. Daarbij is een mentaliteitswijziging bij bedrijven en overheden van cruciaal belang om de concurrentie met buurlanden te kunnen aangaan. Onder andere nacht- en flexiwerk kunnen de Belgische e-commerce nog veel mogelijkheden bieden. 

‘Technologie ligt aan de grondslag van een veranderende consument.’

Platformeconomie

Naar de toekomst toe noteren we dan ook drie grote trends op vlak van e-commerce in België. Als eerste noteren we de shift naar een platformeconomie. Op die manier wordt de bereikbaarheid naar meer klanten en meer producten of diensten vergroot. Dat kan via drie verschillende soorten online platformen: handelsplatformen (de digitale versie van een klassieke winkel), marktplatformen waar vraag en aanbod afgestemd worden zonder middenman en informatieplatformen waar prijzen vergeleken worden. 

Duurzaamheid

Een tweede belangrijke trend is de toenemende vraag naar duurzaamheid. Doordat e-commerce gedreven wordt door de vraag van de consument en niet door het aanbod, gaat e-commerce in tegen overconsumptie. Daarnaast wordt er steeds meer ingezet op groene logistiek − bijvoorbeeld door gebundeld transport en een circulaire economie −, met de zoektocht naar een duurzame return policy als uitdaging naar de toekomst toe. 

Vertrouwen

Als laatste trend is er het toenemende en belangrijke gewicht van vertrouwen. In het digitale tijdperk wordt het vertrouwen bij online handel belangrijker dan ooit. BeCommerce speelt daarin een ongelooflijk belangrijke rol met het uitreiken van zijn vertrouwenskeurmerk aan betrouwbare webwinkels. 

Wanneer we erin slagen om deze trends te omarmen, zullen alle sectoren gebaat zijn met e-commerce: technologie ligt aan de grondslag van een veranderende consument. En dat moet je net omarmen in het voordeel van de consument, de bedrijven én de samenleving.