durfkapitalisten
Business

Durf duurzaam en divers te investeren

22.11.2019
door Fokus Online

Durfkapitaal is een van de krachtigste financiële instrumenten om innovatie te beïnvloeden en onze toekomst te bepalen. 7 van de 10 meest waardevolle bedrijven van de wereld zijn hiermee begonnen. Durfkapitalisten bepalen welke start-ups de kans krijgen om te groeien en de multinationals van morgen te worden.

In 2018 werd ruim 250 miljard dollar door durfkapitalisten geïnvesteerd. Die investeringen maken het mogelijk om nieuwe globale technologiebedrijven te creëren. Onderzoek laat zien dat slechts een marginaal deel van dit beschikbare kapitaal is geïnvesteerd in vrouwelijke ondernemers; wereldwijd is dat slechts 2,2 procent, in Nederland 1,6 procent. Dat betekent dat het overgrote deel van het durfkapitaal naar mannelijke ondernemers gaat. Het percentage investeringen staat niet in verhouding tot het aantal vrouwelijke ondernemers. Kortom: er is sprake van een funding gap.

Basis voor investeringen

De oorzaken van deze gap? Onderzoek laat zien dat netwerk, bias en stereotypen een belangrijke rol spelen bij het nemen van beslissingen door investeerders. De ondernemers en producten/diensten waarin een venture capitalist (VC) investeert, zijn vaak een reflectie van de achtergrond van de investeerder: je investeert in wat je kent − de zogenaamde affinity bias. Daarnaast investeren VC’s vaak in hetzelfde type deal, rond dezelfde tijd. Ze zijn veel meer geneigd samen te werken met mensen van hetzelfde geslacht, achtergrond, opleiding of een gezamenlijke vroegere werkgever. Veel investeringen gaan via contacten binnen deze netwerken. Het netwerk van de ondernemer speelt daarmee een cruciale rol bij het vinden van een investeerder.

“De teams bij durfkapitalisten moeten diverser worden.”

Investeringen voor M/V

Tenslotte worden mannen en vrouwen anders beoordeeld. Waar mannen vaak worden beoordeeld op potentieel, wordt bij vrouwen gekeken naar daadwerkelijke resultaten. Hierdoor laten we kansen liggen. De bovengenoemde bias speelt bij iedereen, het zijn menselijke eigenschappen. Echter, aangezien het overgrote deel van de beslissingsbevoegden bij investeerders man is, leidt dit tot een hoger percentage van investeringen in mannelijke ondernemers. Er is een directe relatie tussen het geslacht van de investeerder en het soort investeringen dat hij/zij doet. Het is daarom van belang dat de teams bij VC’s diverser worden. Ook qua achtergrond, cultuur, leeftijd…

Diverser durven investeren

Diverse investeringsteams zorgen voor betere beslissingen, de financiering voor diverse teams van ondernemers zal toenemen, financiële resultaten zullen verbeteren en ook de producten en diensten die we gebruiken worden inclusiever. Initiatieven zoals Fundright, een zelfopgelegd quotum van een grote groep durfkapitalisten om meer diversiteit in hun eigen team en portfolio te creëren, dragen bij aan een meer inclusief innovatielandschap. Maar er ligt ook een grote verantwoordelijkheid en kans bij de investeerders die hun kapitaal beleggen in investeringsfondsen, zoals pensioenfondsen, family offices en individuen. Zij kunnen bepalen hoe divers onze toekomst wordt, door vragen te stellen of diversiteit af te dwingen.

Vorig artikel
Volgend artikel