maakindustrie
Business

Digitalisering in de maakindustrie is een noodzakelijke gamechanger

20.12.2020
door Hannes Dedeurwaerder

De Amerikaanse denker Nassim Nicholas Taleb noemt het ‘zwarte zwanen’. Totaal onverwachte gebeurtenissen die de economie op haar grondvesten doen daveren. Zoals de coronacrisis er overduidelijk één was en nog steeds is. Binnen de (maak)industrie was een ongeziene digitaliseringsgolf wellicht de belangrijkste reactie. En die was broodnodig.

Uit een recente bevraging van het Nederlandse Axians bij 575 medewerkers en leidinggevenden in de maakindustrie, bleek dat volgens 31 procent hun bedrijf achterliep op vlak van digitalisering en innovatie. Enigszins merkwaardig als je beseft hoeveel winst er geboekt kan worden. Dat door processen te automatiseren, met elkaar te connecteren, digitaal te versleutelen…

Mogelijkheden in de maakindustrie

Ook predictive maintenance van machines is dankzij digitalisering perfect mogelijk. Net als remote working. Opdat ingenieurs en operatoren vanop afstand kunnen monitoren, controleren en zelfs tussenkomen in processen. En wat te denken van hyperautomatisering? Waardoor via artificiële intelligentie (AI) en Machine Learning (ML) ook mogelijke scenario’s worden uitgewerkt. En experimenten worden uitgevoerd binnen de zogenaamde ‘digitale tweeling’ van het maakbedrijf.

Wisselwerking

Als bedrijven er bovendien in slagen om via digitale middelen de wisselwerking tussen die verschillende processen te verbeteren. En zo vraag en aanbod meer dan ooit op elkaar af te stemmen, zijn de voordelen navenant. Efficiëntiewinst, omzetverhoging, kostenverlaging, betere arbeidsflexibiliteit…

Slim, veilig, geconnecteerd en digitaal

De vraag is in hoeverre bedrijven in de maakindustrie klappen krijgen door corona. Hierdoor moeten ze net hun plannen rond digitale transformatie opbergen. Karl D’haveloose is managing director van Industrial Fairs. Dat met de zopas afgelopen beurs ABISS C-levels en afdelingshoofden uit alle takken binnen de industrie verwelkomde die op zoek zijn naar concrete oplossingen. Zo konden ze processen slim, veilig, geconnecteerd en digitaal aansturen.

Herstel in twee snelheden

“Zoals het er nu naar uitziet, gaan velen uit van een herstel in twee snelheden. Enerzijds een daling van de bestellingen van werktuigmachines en productiesystemen. Anderzijds een iets minder scherpe daling inzake industriële automatisering en digitalisering. Maar de vooruitzichten voor 2021 geven, volgens ons, een wel vrij ambitieus verwachtingspatroon. 64 procent verwacht dat de bestellingen voor machinebouw eind 2022 terug op de precovidniveaus zitten.”

“Integratoren en specialisten die vooral industriële hightech en software-gerelateerde projecten uitvoeren hebben weinig of geen daling van nieuwe orders.”

‘Innovate or die’

Nochtans kan de huidige crisis net een opportuniteit zijn om helemaal in te zetten op digitalisering en innovatie. “Corona kan de zwarte zwaan geweest zijn die de maakindustrie nodig had in termen van digitalisering”, aldus Jef Vandenberghe van CREAX. Hij is expert in innovatie-adviesverlening voor bedrijven in de brede maakindustrie. “Die versnelling is ook nodig, want laat ons eerlijk zijn. Het is vandaag oorlog, en meer dan ooit ‘innovate or die’. Technologie en digitalisering zullen bijgevolg alleen maar belangrijker worden. Niet alleen in termen van operationele efficiëntie. Maar ook om op korte en lange termijn nieuwe producten en/of processen te ontwikkelen. Om zowel de vraag van de markt te beantwoorden als nieuwe markten aan te boren.”

Alleen maar voordelen

Het mag dus duidelijk zijn dat digitalisering niet alleen een must is. Maar levert maakbedrijven ook alleen maar voordelen op. Die zijn samen te vatten als efficiënter (Industry of Things), slimmer (Intelligence of Things) en veiliger werken (Security of Things). “Het goede nieuws in dat opzicht is dat projecten voor industriële automatisering en software- integraties in de industrie nauwelijks of geen klappen lijken te krijgen”, stelt Karl D’haveloose vast. “Integratoren en specialisten die vooral industriële hightech en software-gerelateerde projecten uitvoeren hebben weinig of geen daling van nieuwe orders in de pijplijn.”

Enabler van betere oplossingen

Jef Vandenberghe heeft hier nog een nuance aan toe te voegen: “Digitalisering mag nooit het doel op zich vormen. Maar moet altijd de enabler van betere oplossingen zijn. Daarom is het belangrijk eerst samen te zitten. De processen grondig te bekijken en begrijpen. Pas wanneer je je probleemdefinitie en -analyse helder hebt, kun je over innovatieve oplossingen beginnen nadenken.”

Vorig artikel
Volgend artikel