digitalisering
Business

Digitalisering in de industrie: sleutelen aan de toekomst

15.11.2021
door Hannes Dedeurwaerder

Digitalisering rukt steeds verder op – met alle opportuniteiten van dien. Ook de industrie plukt er de vruchten van, alleen is de omslag niet altijd even evident: er is de drempel van change, medewerkers moeten mee in het verhaal en het is de kwestie van de juiste oplossing te kiezen. Drie bedrijven over hun ervaring met digitalisering.

Kurt De CockKurt De Cock

Factory Manager van visverwerkend bedrijf Mowi Belgium

Welke vorm van digitalisering is voor jullie de grootste aanwinst geweest?

“We hebben ten eerste digitalisering nodig voor alles wat met tracking & tracing te maken heeft – dat is heel eigen aan de voedingsindustrie. Het traditionele papierwerk vervangen door de automatische uitwisseling van relevante gegevens laat ons toe om foutloos te werken.

“Daarnaast hebben we samen met een partner een heel visuele XR-tool ontwikkeld om de on-boarding van nieuwe en vaak anderstalige collega’s gemakkelijker te maken, door hen een virtuele tour te geven. Dus nog voor ze een voet binnen het bedrijf hebben gezet, weten ze waar ze moeten zijn. Dat reduceert onder meer stress.”

Zijn er bepaalde knelpunten/obstakels/uitdagingen waar jullie tegen aan stootten bij de overgang naar meer digitalisering? En zo ja, hoe zijn jullie daar mee omgegaan?

“Weerstand hebben we tot nog toe maar heel weinig ondervonden: de mensen die met digitalisering aan de slag moeten, zijn leergierig. Waarom dat zo goed meevalt, is volgens ons omdat wij heel sterk inzetten op opleiding, zodat de mensen goed weten wat er zit aan te komen en welke richting we uitgaan. Het komt dus niet op een koude steen gevallen. Het wordt hen op die manier ook snel duidelijk dat ze er vooral zelf beter van worden. Nog een horde is dat de budgetten voor digitalisering niet onbeperkt zijn, maar dat geldt wellicht overal (lacht).”

Heb je advies naar ondernemingen toe die twijfelen om de stap naar digitalisering te maken?

“Digitalisering is voor alles goed: we hebben er ons machinepark mee geoptimaliseerd, we kunnen we onze producties in detail opvolgen en energieconsumptie beperken … Sinds kort zijn we ook bezig met een project waarbij onze technische diensten Google glasses gebruiken, zodat de machineleveranciers kunnen meevolgen met onze eigen technische dienst.

“De tip wat mij betreft? Doe het op een snelheid die iedereen aan boord houdt, en mis de boot van digitalisering niet. Akkoord, niet iedereen heeft een uitgebreide IT-afdeling, maar dan nog kan je met betrouwbare partners werken waarmee je een relatie op lange termijn kan uitbouwen.”

Carl Bosteels

Carl Bosteels

Verantwoordelijke IT & Innovatie bij machinebouwer Demeyer NV

Welke vorm van digitalisering is voor jullie de grootste aanwinst geweest?

“Waar we naar ons gevoel het meest tastbare voordeel uit gehaald hebben, is de keuze om XR te internaliseren in ons ontwerp- en productieproces. Dit laat ons toe om – heel vroeg in de ontwerpfase – een realistisch en levensecht model te bouwen van wat we uiteindelijk gaan bouwen, installeren en laten functioneren. Dit bespaart ons heel wat tijd en onnodige kosten in de eigenlijke productiefase. Maar de voordelen reiken verder: zo kunnen we onze servicemechanici en de machineoperatoren van onze klanten een levensechte (virtuele) omgeving bieden om te trainen.”

Zijn er bepaalde knelpunten/obstakels/uitdagingen waar jullie tegen aan stootten bij de overgang naar meer digitalisering? En zo ja, hoe zijn jullie daar mee omgegaan?

“Digitaliseringstrajecten hebben een ingrijpende impact op de manier van werken. Dit roept weerstand op. Een goed uitgebouwd change management is heel belangrijk. Een andere uitdaging is om voldoende capaciteit (mensen, centen …) om dergelijke trajecten succesvol uit te kunnen rollen. De drang om het operationele werk te laten primeren is vaak groot. Een laatste uitdaging is de overgang naar ontwikkeling en implementatie. Een digitaliseringstraject vraagt een degelijke voorbereiding en functionele analyse, tijd die binnen een bedrijfscontext vaak als nutteloos wordt ervaren.”

Heb je advies naar ondernemingen toe die twijfelen om de stap naar digitalisering te maken?

“Choose your battles. Beter focussen op twee degelijke uitgewerkte projecten dan op tien projecten die met haken en ogen aan elkaar hangen. Het komt er hierbij op aan om strategisch de prioritaire trajecten te bepalen en om die vervolgens met heel veel focus af te werken.

“Nog een belangrijk advies: vergeet de mensen niet. Dat klinkt evident, maar vaak wordt dit jammer genoeg en zelfs onbewust vergeten, waardoor de medewerkers de voordelen van de digitalisering niet (h)erkennen en dus ook niet ondersteunen. En dan komen we weer terecht bij het obstakel van de vorige vraag.”

Arne Vandenberghe

Arne Vandenberghe

Zaakvoerder van liftonderhoudsbedrijf De Lift

Welke vorm van digitalisering is voor jullie de grootste aanwinst geweest?

“Bij ons was digitalisering een stappenverhaal: eerst van de typische Office pakket-producten naar een uitgebreid ERP-pakket. Het grote voordeel van dat pakket is dat alles meteen geïntegreerd wordt in de cloud – van HR over boekhouding tot finance, projectopvolging, offertes … Alles zit erin, en het laat onze mensen in the field toe om via de tablet live tot alles toegang te krijgen en feedback te geven. Digitalisering maakt alles een stuk beter opvolgbaar, efficiënter en de kans op fouten verkleint enorm. Vervolgens zijn we daar ook van alles aan beginnen koppelen, zoals software om de planning van onze techniekers te optimaliseren.”

Zijn er bepaalde knelpunten/obstakels/uitdagingen waar jullie tegen aan stootten bij de overgang naar meer digitalisering? En zo ja, hoe zijn jullie daar mee omgegaan?

“Doordat wij stapsgewijs hebben gewerkt, viel dat allemaal goed mee. We hebben er ook goed over gewaakt dat elke nieuwe ontwikkeling goed geïntegreerd is met ons ERP-pakket, zodat we vanuit één gecentraliseerd programma kunnen werken.

Om te waken over de kwaliteit van elke nieuwe implementatie is er telkens een projectteam voorzien, dat nog steeds de uitwerking van nieuwe features ondersteunt die we continu verder ontwikkelen en opgevolgd en geïntegreerd moeten worden. De grootste uitdaging zit hem echter in het change management: veel mensen houden echt niet van verandering. Implementeren. Maar ook intern de geest van de mensen doen rijpen.”

Heb je advies naar ondernemingen toe die twijfelen om de stap naar digitalisering te maken?

“Beschouw digitalisering niet als het ontnemen van vrijheid of het ontmenselijken van de business. Manuele handelingen, papieren administratie en dom werk kan er allemaal uit gefilterd worden, met risicobeperking tot gevolg. In een complexe servicefirma als de onze is dat een zegen. Mijn belangrijkste advies: ga ervoor, want achteraf wil je nooit meer terug. En laat je als leidinggevende of zaakvoerder – zeker van een kmo – extern goed begeleiden, maar wees tegelijkertijd erg betrokken in het proces.”

Vorig artikel
Volgend artikel