Digitaliseer je onderneming op alle vlakken

Je bedrijfsvoering omvat heel wat aspecten die je kunt digitaliseren. Maar waar start je mee? Drie experts van de grootste zakelijke dienstverleners vertellen hoe je een digitale administratie, cybersecurity en artificiële intelligentie kunt implementeren.

Xavier Verhaeghe.
Partner PwC

Waar start een goede digitalisering van je administratie?
“Ons Finance Effectiveness Benchmark rapport van 2019 toont aan dat de automatisering van de belangrijkste financiële processen 30 tot 40 procent tijdswinst oplevert. Een belangrijk startpunt dus. Digitaliseren vertrekt bovendien altijd vanuit die consument of burger die grotere en andere verwachtingen heeft dan vroeger. Er bestaat niet één vast pad om een digitale omgeving op te bouwen. Je moet wel een complete aanpak volgen die aansluit bij de bedrijfsstrategie en de prioriteiten van de organisatie, aan de hand van drie belangrijke vragen: Welke bedrijfsproblemen of opportuniteiten proberen we aan te pakken? Wie voelt de impact van deze verandering en hoe?  Wat is de reikwijdte en de snelheid om dit bereiken?”

Hoe garandeer je een degelijke cybersecurity voor je onderneming?
“We hebben de strategieën van organisaties op drie gebieden in kaart gebracht in de Digital IQ survey. Uit het onderzoek bleek dat organisaties die sterk gewapend zijn tegen een cyberaanval een aantal zaken gemeen hadden. In de eerste plaats hebben ze zicht op wat voor hen de kritieke processen, activa en afhankelijkheden zijn. Daarnaast bepalen en testen ze hoeveel disruptie hun organisatie kan tolereren. Een laatste belangrijk element is de implementatie van digital resilience by design, waarbij ze in realtime zien welke processen een hogere prioriteit moeten krijgen, zodat ze sterker en vroeger op incidenten kunnen reageren om de schade voor het bedrijf tot een minimum te beperken.”

Hoe kun je artificiële intelligentie laagdrempelig implementeren?
“Eerst moet je bepalen wat AI voor jouw bedrijf kan betekenen. Begin eerst met het definiëren van de strategische doelstellingen en het probleem dat je wilt oplossen via AI. Om maximale impact te hebben, moeten AI-initiatieven vervolgens gekoppeld worden aan een specifieke en weloverwogen bedrijfstoepassing. Bedrijven die willen starten met AI moeten daarnaast ook zoeken naar relevante én kwalitatieve data. Een van de belangrijkste uitdagingen voor organisaties die AI willen gebruiken is tot slot het gebrek aan vaardigheden van hun medewerkers. Ondanks dat de vraag naar datawetenschappers, data-engineers en andere technologieprofessionals groeit, zijn deze vaardigheden schaars.”


Sam Sluismans.
Partner Deloitte

Waar start een goede digitalisering van je administratie?
“Veel bedrijven starten met de digitalisering van hun financiële organisatie. Er steekt namelijk veel tijd in transactionele administratie, zoals het overtypen van informatie op facturen. Als je documenten simpelweg kunt inscannen en digitaal verwerkt, kun je tijd steken in data-analyse. In een volgende stap ga je die data visueel inzichtelijk maken. Digitalisering is er voor iedereen, eenmanszaak of grotere kmo’s. Je vindt cloud-oplossingen of servicemodellen die voor ieders budget passen. Je moet in dat geval wel bereid zijn om je proces aan te passen aan de tool. Zo niet, moet je software op maat laten ontwikkelen. Het gevolg is dat je uiteraard inzichten krijgt die meer op maat van je bedrijf zijn, maar de kostprijs ligt wel hoger.”

Hoe garandeer je een degelijke cybersecurity voor je onderneming?
“Je moet kiezen voor een geïntegreerde aanpak waarbij je op alle vlakken investeert in cybersecurity. Dat start bij het bewustzijn van je medewerkers. Daarnaast moet je op een correcte manier ervoor zorgen dat je computers goed beschermd zijn, dit kan via een EDR-oplossing (endpoint detection & response), en telkens van de laatste updates zijn voorzien. Maar ook de beveiliging van je netwerk door een firewall te implementeren, met juiste configuratie, is belangrijk. Vervolgens kun je dan het gedrag van je netwerk monitoren en verdachte activiteiten opmerken. Segmenteer het bedrijfsnetwerk ten slotte in logische delen, zodat bij een cyberaanval in het slechtste geval alleen maar een deel van je netwerk geïnfecteerd is.”

Hoe kun je artificiële intelligentie laagdrempelig implementeren?
“Artificial intelligence is een containerbegrip dat vele ladingen dekt, maar in de eerste plaats gaat het over de interpretatie van data op een geautomatiseerde manier. De scanningstool van facturatiesoftware is daar een laagdrempelig voorbeeld van. Die begrijpt een foto van je factuur en zet die om naar data. Bovendien leert de tool bijvoorbeeld dat je iedere maand een telecomfactuur krijgt en dat je er op het einde van het jaar dus twaalf betaald moet hebben. Als het er minder zijn, zal die daar melding van maken. In principe kun je AI omschrijven als alles wat niet rule-based is. De software ontdekt zelf patronen zonder dat die door de mens zijn voorgeschreven of gedefinieerd.”


Andy Deprez.
Partner EY Consulting


Waar start een goede digitalisering van je administratie?
“De basis hiervoor is de automatisering van standaardprocessen en het inbouwen van een aantal controlemechanismen. Denk bijvoorbeeld aan het implementeren en vernieuwen van een ERP-systeem. Hierbij is de gouden regel dat een bedrijf de processen aanpast naar de basisfunctionaliteit van zo’n pakket. Nog te vaak zien we dat bedrijven het pakket proberen aanpassen aan hun processen. Daarnaast is het doel van digitalisering om een eenmalige input van data te verkrijgen. Het vermindert de foutenmarge en verbetert de efficiëntie. Die data dan beschikbaar stellen in toegankelijke data lakes laat de eindgebruikers toe om creatief te zijn in het genereren van rapporten en het creëren van nieuwe inzichten.”

Hoe garandeer je een degelijke cybersecurity voor je onderneming?
“Je moet de beperkte middelen inzetten bij de zaken die er echt toe doen. Het is verbazingwekkend om te zien hoe weinig bedrijven zich bewust zijn van hun meest kritische data en waar die zich bevinden. Het creëren en in stand houden van een goed bewustzijn bij alle medewerkers is vaak een eerste belangrijke stap. Gezien de recente incidenten met impact op de productiecapaciteit zien we ook dat de vraag naar cyberincidentsimulaties, waarbij het management actief betrokken is, stijgt. Het beter afschermen van operationele technologie in productiefaciliteiten is momenteel een van de grootste uitdagingen. De technologie die gebruikt wordt in zo’n omgeving is per definitie namelijk niet conceptueel ontwikkeld vanuit een beveiligingsperspectief.”

Hoe kun je artificiële intelligentie laagdrempelig implementeren?
“Ik zie artificiële intelligentie vooral werken in een omgeving waar grote hoeveelheden data aanwezig zijn, denk maar aan labo-omgevingen of R&D-afdelingen, maar waar je te weinig inzichten kunt creëren door louter de kracht van menselijke analyse. De rekenkracht van computers is dan aangewezen om via zelflerende patroonherkenning en scenario-opbouw waardevolle en nieuwe inzichten te halen uit de beschikbare data. Er bestaan op de markt voldoende AI engines die vrij gemakkelijk in zo’n omgeving kunnen geïntegreerd worden.”

Lees ook

Het failliet van onze gezondheidszorg: nog niet voor morgen

Financiering zorg Het is een duur kamertje in het huis van de sociale zekerheid, dat van onze gezondheidszorg. Ook met wetenschappelijk onderzoek en medische toepassingen zijn grote budgetten gemoeid. Hoe (over)ambitieus is de financiering van onze zorg?

Ook de ziekenfondsen moeten zichzelf altijd heruitvinden

Ziekenfondsen Veel mensen denken dat ziekenfondsen overheidsbedrijven zijn. Dat klopt niet… meer. Het zijn nu veelal private ondernemingen die zich eveneens moeten aanpassen aan de geldende marktomstandigheden.

Chronische ziekten vereisen mentale en digitale veerkracht

Chronische ziekte Chronische ziekten vormen een diep probleem in onze samenleving. Maar met nieuwe denkpistes en technologie houden we chronische patiënten mentaal en fysiek gezonder. Op zijn beurt verlaagt dat misschien de kost voor de maatschappij.

Revalideren: serie-oefening in jezelf terugvinden

Herstel Rennen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Zo moeiteloos als in het lied gaat het maar zelden. Presentatrice en auteur Sabine De Vos vocht tegen baarmoederhalskanker, zanger Guy Swinnen ging door een zware depressie, paralympiër Sven Decaesstecker verloor zijn onderbeen aan een tumor. Vandaag inspireren ze anderen met hun herstel.

Van twee mannen die voor mekaar door weer en...

Vrijwilligerswerk Mensen die vrijwilligerswerk doen hebben daar uiteenlopende motieven voor. Sommigen vallen in een ‘zwart gat’ omdat ze hun naaste plots verliezen of omdat ze met pensioen gaan. Zij genieten vooral van de sociale contacten verbonden aan hun opdrachten en hun klanten. Een ander soort vrijwilliger heeft dan weer een grote wil om zich nuttig te maken en voor anderen te zorgen. Zelfs

Buddy in het begin, vriendin voor het leven

Vriendschap Wie alleen staat, heeft het lang niet altijd makkelijk om werk te maken van een nieuwe vriendengroep. Een-op-eencontacten zijn vaak al lastig genoeg. Dankzij een uitgekiende matchmaking werden vrijwilligster Vera en haar buddy Lieve vriendinnen voor het leven.

Nieuwste artikels

Het failliet van onze gezondheidszorg: nog niet voor morgen

Financiering zorg Het is een duur kamertje in het huis van de sociale zekerheid, dat van onze gezondheidszorg. Ook met wetenschappelijk onderzoek en medische toepassingen zijn grote budgetten gemoeid. Hoe (over)ambitieus is de financiering van onze zorg?

Ook de ziekenfondsen moeten zichzelf altijd heruitvinden

Ziekenfondsen Veel mensen denken dat ziekenfondsen overheidsbedrijven zijn. Dat klopt niet… meer. Het zijn nu veelal private ondernemingen die zich eveneens moeten aanpassen aan de geldende marktomstandigheden.

Chronische ziekten vereisen mentale en digitale veerkracht

Chronische ziekte Chronische ziekten vormen een diep probleem in onze samenleving. Maar met nieuwe denkpistes en technologie houden we chronische patiënten mentaal en fysiek gezonder. Op zijn beurt verlaagt dat misschien de kost voor de maatschappij.

Revalideren: serie-oefening in jezelf terugvinden

Herstel Rennen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Zo moeiteloos als in het lied gaat het maar zelden. Presentatrice en auteur Sabine De Vos vocht tegen baarmoederhalskanker, zanger Guy Swinnen ging door een zware depressie, paralympiër Sven Decaesstecker verloor zijn onderbeen aan een tumor. Vandaag inspireren ze anderen met hun herstel.

Van twee mannen die voor mekaar door weer en...

Vrijwilligerswerk Mensen die vrijwilligerswerk doen hebben daar uiteenlopende motieven voor. Sommigen vallen in een ‘zwart gat’ omdat ze hun naaste plots verliezen of omdat ze met pensioen gaan. Zij genieten vooral van de sociale contacten verbonden aan hun opdrachten en hun klanten. Een ander soort vrijwilliger heeft dan weer een grote wil om zich nuttig te maken en voor anderen te zorgen. Zelfs

Buddy in het begin, vriendin voor het leven

Vriendschap Wie alleen staat, heeft het lang niet altijd makkelijk om werk te maken van een nieuwe vriendengroep. Een-op-eencontacten zijn vaak al lastig genoeg. Dankzij een uitgekiende matchmaking werden vrijwilligster Vera en haar buddy Lieve vriendinnen voor het leven.