verbonden
Business

Digitaal verbonden is half gewonnen

16.02.2021
door Evelien Jansen

We werken en leren massaal van thuis uit. Toch blijft contact met collega’s, klanten en/of studenten broodnodig. Gelukkig bestaan er ondertussen allerlei tools om toch digitaal met elkaar verbonden te blijven. Experts aan het woord over digital connectivity.

 

Sofie Jacobs.
Professor HRM bij Antwerp Management School

Wat versta je precies onder digitale connectiviteit in jouw sector?

“Digitaal verbonden zijn is de verzamelnaam voor synchroon of asynchroon georganiseerde onlineleeractiviteiten. Online connecteren is nodig om kennis te verwerven, te verwerken én toe te passen. Er zijn verschillende vormen van digitale connectiviteit: uitsluitend online leren – oftewel e-learning –, een mix van online en offline leren, het zogenaamde blended learning en hybrid learning of hyflex learning, waarbij er bijvoorbeeld tegelijkertijd studenten offlinelessen volgen en anderen online aan diezelfde les deelnemen.”

Hoeveel is er veranderd en wat zijn de grootste uitdagingen nu?

“De digitale systemen zijn in sneltempo veranderd, providers doen continu aanpassingen die het online lesgeven vergemakkelijken. Door die grote digitale connectie kun je ook veel meer studenten bereiken. Maar we moeten er wel over waken dat er genoeg (offline) informele momenten blijven bestaan om echt met elkaar verbonden te zijn. Qua lesgeven zie ik veel voordelen, hoewel digital connectivity niet betekent dat je gewoon je les kunt ‘omzetten’ naar een virtuele omgeving. Een goede digitale les gaat naar het begin: wat zijn de leerdoelen? Wat wil ik inhoudelijk brengen? Hoe leren studenten online? Aan de hand van deze vragen moet je opnieuw je lesplan ontwerpen, aangepast aan de digitale omgeving.”

Hoe zie je de toekomst voor jouw sector?

“Er zal meer ingezet worden op blended learning waarbij de echte leerstof online wordt doorgegeven en de face-to-facemomenten meer gebruikt zullen worden voor connectie tussen de studenten onderling of een kritische reflectie tussen docenten en studenten. Ook een meer hybride vorm van lesgeven dringt zich op. Bij deze vorm zijn er studenten fysiek aanwezig in de les, anderen volgen dezelfde les online. Hierbij is het de bedoeling dat iedereen dezelfde leerervaring krijgt. Het is dus niet de bedoeling dat de lessen zomaar gestreamd worden. Docenten en professoren moeten ervoor zorgen dat iedereen interactief kan participeren aan de les.”

 

Joris Brauns.
Bedrijfsleider van The Innovation Crib

Wat versta je precies onder digitale connectiviteit in jouw sector?

“Als gespecialiseerde IT-consultants liggen we aan de basis van de digitale connectiviteit. Zo zijn we op dit moment bijvoorbeeld voor een klant bezig in de scheepvaart. Die wil dat er communicatie wordt voorzien tussen alle koelcontainers verspreid over heel de wereld. De containers moeten van de juiste software worden voorzien om verbonden te zijn. Op die manier weten we waar er zaken vanop afstand bijgestuurd moeten worden om de kwaliteit van de goederen tijdens het transport te kunnen garanderen. Dankzij deze software dragen we er onder andere mee aan bij dat de covidvaccins onder de juiste omstandigheden hun einddoel bereiken. Een leuke extra van ons vak momenteel.”

Hoeveel is er veranderd en wat zijn de grootste uitdagingen nu?

“In het begin was het een beetje zoeken hoe en wanneer we iemand konden bereiken. Door de coronacrisis kreeg iedereen plots een ander werkritme. Daarnaast gingen we ook op zoek naar de beste tools voor onze videocalls. Daarbij hielden we rekening met veiligheid en stabiliteit, het feit of we aantekeningen of opnames konden maken, en wat met GDPR? Plots kwamen er veel vragen naar boven die vroeger niet aan de orde waren. Ook merkten we dat het vertrouwen bij de klant of zelfs bij de werknemers af en toe zoek was. Achterdochtige gevoelens of iemand wel aan het werk was, staken plots de kop op. Een uitdaging die herkenbaar is in veel sectoren vermoed ik, en waar we collectief toch beter mee moeten leren omgaan.”

Hoe zie je de toekomst voor jouw sector?

“Waar het vroeger de gewoonte was om op kantoor te komen werken, zal er meer gekozen worden om van thuis uit te werken. Bij Innovation Crib laten we onze medewerkers al langer de keuze om remote te werken en verbonden te blijven, we zijn heel blij dat iedereen ondertussen heeft mogen proeven van dit concept. Zo moeten we dit niet telkens opnieuw introduceren bij onze klanten. Wat wij al langer als de toekomst zagen is nu grotendeels tijdelijk verplicht, wat het meteen maatschappelijk aanvaard maakt. Los van het thuiswerken merken we ook steeds vaker de mogelijkheden hoe we als softwarehuis de wereld van een betere digital connectivity kunnen laten genieten met onze softwareoplossingen. Dat is een fijn vooruitzicht.”

 

Leo Van de Loock.
Transitiemanager Industrie 4.0 voor de Vlaamse Overheid

Wat versta je precies onder digitale connectiviteit in jouw sector?

Connectiviteit – dat wil zeggen dat alle toepassingen digitaal met elkaar communiceren – is de kern van industrie 4.0. De data die hieruit voortvloeien creëren nieuwe mogelijkheden. Industrie 4.0 heeft niet alleen een grote impact op de productie, maar ook op de organisatie en op de interactie met de klant. Dankzij slimme producten, met geïntegreerde IoT-sensoren, ontstaan bovendien nieuwe verdienmodellen. Fabrikanten kunnen naast de verkoop van hun producten bijvoorbeeld extra onderhoudsdiensten aanbieden. Of ze kunnen overstappen op een ‘as a service’-model. Zoals het aanbieden van ‘licht’ in plaats van lampen, of ‘perslucht’ in plaats van compressoren.”

Hoeveel is er veranderd en wat zijn de grootste uitdagingen nu?

“Voor ons ligt de nadruk op drie grote lijnen: het helpen van bedrijven om met nieuwe digitale businessmodellen aan de slag te gaan, de enorme behoefte aan digitaal talent op alle niveaus en tegelijk ook de noodzaak om alle bedrijven mee te krijgen in deze omschakeling. Vanuit de Vlaamse Overheid organiseren we via het Industry Partnership brede dienstverlening voor alle bedrijven. Specifiek rond nieuwe businessmodellen is er de industrie 4.0-proeftuin ‘Digitale Servitisatie’ waar bedrijven terechtkunnen voor praktisch advies, onder meer rond het bouwen van demo’s. Er gaat ook aandacht naar technologieën voor het ondersteunen en bijscholen van medewerkers. Meer info vind je op hier.

Hoe zie je de toekomst voor jouw sector?

“De relance na corona is groen en digitaal. Dat blijkt uit de projecten die we met de 2,3 miljard euro Europees herstelgeld financieren. Naast investeringen in digitale infrastructuur wordt ingezet op laadpalen en het isoleren van woningen. Maar er gaat ook aandacht naar digitale vaardigheden voor wie werk zoekt of zich bijschoolt. Het is belangrijk dat we iedereen meenemen in de digitale shift. In onze industrie 4.0-werking nemen demonstraties, infosessies en opleidingen een belangrijke plaats in. Verder mogen we de impact van artificiële intelligentie niet onderschatten en is ook cyberveiligheid cruciaal voor geconnecteerde productieprocessen. Samen met de Vlaamse Overheid lanceerden we daarom digitaletoekomst.be.”

Vorig artikel
Volgend artikel