innovatie
Business

De zoektocht naar de beste innovatoren

29.03.2021
door Fokus Online

Elk bedrijf zoekt ze: de medewerkers met goede ideeën voor innovatie. Met hen aan boord is de kans groter dat je als bedrijf sneller en beter innoveert dan anderen. Maar, hoe vind je die innovators juist? 

Snellere en betere innovatie

Er bestaat vooralsnog zeer weinig wetenschappelijk onderzoek omtrent waarom sommige bedrijven iets verder geraken met de innovatietrein. Het Kortrijkse INNDUCE.me ontwikkelde daarom een test om de witte raven tussen je mensen te vinden. Een van de aandeelhouders van INNDUCE.me is de innovatieconsultant Creax en daar broedde men al een tijdje op de vraag waarom sommige bedrijven sneller en beter innoveren dan anderen. “Voor ons was dat gebrek aan voldoende onderzoek het sein om een test te maken die identificeert wie in de bedrijven de juiste personen zijn om innovatie projecten aan te pakken”, zegt managing director Peter Daels. “Professor Frederik Anseel van de UGent heeft daarvoor de wetenschappelijke inzichten geleverd. De test is niet gestoeld op zelfevaluatie. Het is wel een situationele beoordelingstest met vijftien realistische innovatiecases. Op het einde krijgt de kandidaat een score en weten we hoe die persoon een probleem kan omlijnen en aanpakken.” 

Operationele excellentie

De test simuleert de mindmap van de kandidaat, zegt Daels. Hoe denkt, redeneert en beslist zo iemand? Welke ingesteldheid heeft die persoon? Hoe creatief, nieuwsgierig en open minded is de kandidaat? Zo’n test was nodig omdat bedrijven vaak niet zo goed zijn in het opsporen van innovatieve personeelsleden. “Innovatoren weten zich soms goed te verstoppen, maar vaak zijn bedrijven ook niet voorzien op innovatie. Een bedrijf draait vooral op operationele excellentie: de dagdagelijkse processen zo goed en zo efficiënt mogelijk laten verlopen. Innovatie staat daar vaak wat haaks op: het is complex, risicovol en vooral traag… Wij kunnen innovatie helpen versnellen.”

Vroeger kon je een jaar of vijf op een nieuwe innovatie teren. Tegenwoordig mag je al blij zijn als dat twee jaar is.

Drie basisvaardigheden

Innovatie is gebaseerd op drie basisvaardigheden, legt Daels uit. Heel af en toe komen die bij eenzelfde persoon voor maar meestal zijn er verschillende mensen voor nodig. Net daarom is innovatie teamwork en kun je het ook trainen. “Het eerste kenmerk is ‘ideation’: iemand kan een probleem erkennen en een oplossing zoeken. Het tweede is ‘championing’: het nieuwe idee moet binnen het bedrijf gepromoot worden, draagvlak krijgen. De derde vaardigheid is ‘implementation’: hoe kunnen we ons nieuwe idee snel in de praktijk omzetten? Als je die drie combineert, is het bingo voor innovatie.”

Succesvol overleven

Hoewel innovatie een lastig en tegendraads proces is, blijft het absoluut noodzakelijk voor het overleven van ondernemingen op lange termijn, argumenteert Daels. “Alleen wie innoveert kan succesvol overleven. Je hebt als bedrijf regelmatig nood aan nieuwe producten en bedrijfsmodellen, anders word je voorbijgestoken door de concurrentie. Bovendien moet je zorgen dat innovatie uit het lab geraakt. Neem Kodak, iedereen denk dat zij de trein van de digitale fotografie gemist hebben. Dat klopt niet. Zij waren het eerste bedrijf dat digitale fotografie ontwikkelde en hebben er miljarden dollars in gestoken. Maar toen het er eenmaal was, hebben ze er niks meer mee gedaan. Bovendien verloopt alles almaar sneller. Vroeger kon je een jaar of vijf op een nieuwe innovatie teren. Tegenwoordig mag je al blij zijn als dat twee jaar is.” 

Vorig artikel
Volgend artikel