soft skills
Business

De harde noodzaak van soft skills

24.02.2021
door Daan Vanslembroeck

Kennis, vaardigheden, opleiding en ervaring. Allemaal factoren die belangrijk zijn tijdens een sollicitatiegesprek met je potentiële werkgever. En dan vergeten we nog een heel belangrijke: de soft skills.  

Sociale vaardigheden blijken dezer dagen even essentieel als de praktische competenties om je kandidatuur extra in de verf te zetten. Die vaardigheden worden ook wel soft skills genoemd, en ze gaan hand in hand met communicatieve vaardigheden. 

Belangrijkheid

Helder communiceren of empathisch luisteren is sowieso van groot belang, maar het gaat verder dan dat. Plannen en organiseren, goed in teamverband kunnen samenwerken, timemanagement, kalm blijven in conflictsituaties en mensen warm maken voor je ideeën behoren evenzeer tot het rijtje van de soft skills. Alles wat met mensen en hun onderlinge relaties te maken heeft, valt met andere woorden onder deze noemer. “Het zijn zaken die niet per se verband houden met technische skills”, vertelt Frederick D’Hauw, executive manager Michael Page. 

Hij bevestigt dat soft skills steeds belangrijker worden, en dat bij iedere sollicitatievariant. “Bedrijven worden steeds complexer en diverser, waardoor interne departementen vaak geneigd zijn om ‘eilanden’ te vormen. Als gevolg daarvan wordt er vaak ingezet op werknemers die, naast technische competenties, ook de gave hebben om te interageren met anderen op specifieke topics. Uiteraard zullen soft skills belangrijker zijn voor een salesprofiel dan voor een qualitymanager, maar algemeen gezien groeien ze wel aan belang. Een goede controller moet vandaag enerzijds goed zijn in het analyseren van cijfers, maar moet bovendien de competentie hebben om dit op een correcte en assertieve manier te bespreken of challengen met andere business-stakeholders.”

Empathie

Soft skills hebben betrekking op sociale contacten en hoe boodschappen communicatief overgebracht worden of hoe je empathisch omgaat met zaken. “Vaak zijn ze persoonsgebonden en aangeboren, maar je kunt ze ook mits training verbeteren of ontwikkelen”, vertelt D’Hauw. “Opleidingen rond soft skills zijn tegenwoordig ook duidelijk trending. Zeker in tijden van lockdown wordt er nog meer op ingezet. Men ziet de meerwaarde er wel degelijk van in. Toch heb ik niet de indruk dat de gangbare bachelor of master hierin reeds standaard opleidingen voorziet. Vaak wordt het ontwikkeld door bijkomende opleidingen te volgen in het kader van een functie, of als aanvullende studie.”

Investeren in soft skills is noodzakelijk geworden voor de groei van je bedrijf.

— Emilie Depuydt, Happy Coach

Hand in hand

Emilie Depuydt is zaakvoerster van Happy Coach en auteur van het boek #BeYellow, Jezelf Zijn Zonder Zever, en bevestigt het groeiende belang aan trainingen rond soft skills. “We merken gewoon dat zaakvoerders ze ernstiger nemen”, vertelt Depuydt. “Investeren in soft skills is noodzakelijk geworden voor de groei van je bedrijf. Kijk, een jobinhoud evolueert momenteel zo snel dat het onmogelijk is geworden om enkel te focussen op technische skills en vaardigheden. Medewerkers moeten meegroeien en een open flexibiliteit hanteren. Soft skills en professionele skills gaan hand in hand.”

Wat soft skills op de werkvloer betreft, zijn er twee zaken die naar voren worden geschoven: “Investeren in openheid in communicatie en omgaan met emoties”, aldus Depuydt. “We moeten beseffen dat mensen niet allemaal hetzelfde zijn. Er heerst een enorme diversiteit qua persoonlijkheden binnen een bedrijf. Karaktereigenschappen, sekse of etnische achtergrond bepalen vaak hoe iemand zich voelt of gedraagt. Het is belangrijk dat we leren omgaan met diverse persoonlijkheden. Van een introvert iemand ga je nooit een extrovert persoon kunnen maken, en omgekeerd.”

Coaching

Coaching kan wel een tool zijn om introverte mensen te helpen met hun communicatie. “Het kan zelfs tot gevolg hebben dat een bedrijfsleider schrikt van de plotse mondigheid van een medewerker”, besluit Depuydt. “Een soft skilltraining kan dus effectief zijn, maar het zal de fundamentele karaktereigenschappen niet wijzigen. En dat mag ook nooit de bedoeling zijn.”

Vorig artikel
Volgend artikel