crisis
Business

Danny Van Assche: Geen crisis doet de starters­motor sputteren

Het startersbloed kruipt waar het niet gaan kan. Dat is het afgelopen coronajaar eens te meer gebleken. Ondanks twee lockdowns en heel veel andere covidbeperkingen waagden maar liefst 65.261 Vlaamse starters de sprong naar het ondernemerschap.

Het startersbloed kruipt waar het niet gaan kan. Dat is het afgelopen coronajaar eens te meer gebleken. Ondanks twee lockdowns en heel veel andere covidbeperkingen waagden maar liefst 65.261 Vlaamse starters de sprong naar het ondernemerschap.

Het aantal Vlaamse starters in 2020 bedraagt minstens evenveel (+0,66 procent) als in het ‘normale’ jaar 2019. In Brussel zagen we een daling met 12 procent. Die zou wel eens te maken kunnen hebben met onder meer reisbeperkingen. Terwijl we weten dat 60 procent van de starters in Brussel een niet-Belgische nationaliteit heeft. Maar ook hier kwamen er in 2020 toch nog altijd 11.159 starters bij.

Van denken naar doen

Een zaak starten is nooit ‘a walk through the park’, en al zeker niet in coronatijd. Het zegt iets over de drive, weerbaarheid en bereidheid om risico’s te nemen van onze kandidaat-ondernemers. Over hun optimisme en vertrouwen in de toekomst ook, in weerwil van de actuele situatie. Hoe gek het misschien ook klinkt: voor sommigen was de crisis net de trigger om – nu of nooit – concreet werk te maken van de ondernemersdroom die ze misschien al jarenlang koesterden maar telkens weer voor zich uit schoven.

Noodgedwongen veel meer van thuis uit moeten werken en daardoor intenser met jezelf geconfronteerd worden, of plots op tijdelijke werkloosheid worden geplaatst en dus een zee aan vrije tijd krijgen: dat zet een mens aan het dénken, en meer dan eens ook aan het dóén.

crisis

Het groot aantal starters in dit uitzonderlijke crisisjaar is bemoedigend.

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO

Weldoordachte beslissingen

Over de succesratio van de starters in 2020 kunnen we momenteel uiteraard nog geen concrete voorspellingen doen. Maar het zou best kunnen dat die, ondanks de crisis, even hoog of zelfs hoger blijkt te liggen dan in een ‘normaal’ startersjaar. Omdat een crisis als deze temperend werkt voor al te impulsieve, overenthousiaste beslissingen.

Wie in 2020 toch is gestart, heeft daar wellicht langer dan normaal over nagedacht, harder weerwerk moeten bieden tegen meewarige en ontradende opmerkingen van vrienden of familie, en een nog straffer business- en financieel plan moeten schrijven om de bank en eventuele andere financiers te overtuigen. Daarnaast is er mogelijk ook vaker hulp ingeroepen, of ervaring en adviezen van experts als de boekhouder of accountant, van ondernemersorganisaties… En met een dikker vel kom je meestal verder.

De noodzakelijke smeerolie

Het groot aantal starters in het uitzonderlijke crisisjaar 2020 is bemoedigend en dwingt ons optimistisch te blijven over de toekomst van ons ondernemerslandschap en onze economie. Het aantal starters zit trouwens al jaren in stijgende lijn en ze beginnen er gemiddeld ook alsmaar jonger aan, dankzij meer aandacht voor ondernemerschap op school, bij de arbeidsbemiddelingsdiensten, het verbeterd statuut voor student-ondernemers… En een over het algemeen positiever imago van ondernemerschap bij de bevolking.

Respect en waardering voor mensen die voor eigen rekening en op eigen risico een zaak uit de grond stampen en welvaart creëren: dat vormt de noodzakelijke smeerolie voor de motor die ons uit het economisch coronamoeras moet trekken.

15.02.2021
door Fokus Online

Ontdek meer

Vorig artikel
Volgend artikel