crowdfunding
Business

Crowdfunding: vanuit het standpunt van investeerder én bedrijf

05.03.2018
door Fokus Online

In 2016 werd in België 30 miljoen euro geïnvesteerd in bedrijven via crowdfunding. Deze formule is dus sterk in opkomst. Expert Ellen Lemaire geeft je de nodige informatie om met deze financieringswijze aan de slag te gaan.

Wat is het verschil tussen “equity crowdfunding” en “crowdlending”?

Equity crowdfunding biedt je de mogelijkheid om aandeelhouder te worden van veelbelovende startende ondernemingen. Via crowdlending kunnen investeerders dan weer KMO’s en groeibedrijven financieel ondersteunen door middel van een achtergestelde obligatielening. Het risico is hoog, maar de rente die aan de beleggers geboden wordt, is eveneens hoger, van 5 tot 12 procent per jaar. De looptijd van de leningen varieert van 1 tot maximaal 5 jaar.”

Wat is het verschil in de praktijk tussen crowdlending en een traditionele(re) bankfinanciering?

“Een bankfinanciering maakt eerder gebruik van conventionele mechanismen en vereist meestal dat de onderneming die krediet aanvraagt bij een bank, beschikt over een eigen vermogen. Daarnaast eist de bank garanties voor het geval de kredietnemer niet in staat zou zijn om de lening terug te betalen. Bij crowdlending wordt uiteraard ook nagegaan of de emittent in staat is om de lening terug te betalen. Daarentegen worden er geen garanties gevraagd aan de bedrijven. Er kan dus geconcludeerd worden dat de ondernemer bij crowdlending beroep kan doen op individuele investeerders om het vermogen van de onderneming aan te vullen in ruil voor een aantrekkelijke interest”.

Welk advies geeft u altijd aan de mensen die ervoor kiezen om te investeren in ‘equity crowdfunding’ of ‘crowdlending’?

“Diversifieer voldoende. Hoewel de potentiële rendementen vaak zeer hoog zijn, houden deze financieringsvormen ook een risico in. Je kunt er met andere woorden bij winnen, maar ook een groot deel van je investering verliezen. Je legt dus best niet al je spreekwoordelijke eieren in dezelfde mand.”

Wat is bij u het maximale bedrag dat we kunnen investeren in een crowdfunding campagne?

“We beperken de investeringen van de investeerders tot 5.000 euro per project. Dit steeds voorzichtigheidshalve, om de belegger te beschermen. Anderzijds kunnen investeerders wel investeren in zoveel projecten als ze willen.”

Wat vinden uw klanten van crowdfunding?

“Ze vinden het een uitstekend instrument om te diversifiëren. Ik maak vaak gebruik van zowel crowdlending als equity crowdfunding. Het eerste systeem omdat het een zeer goed rendement biedt met een vooraf vastgesteld terugbetalingsplan. Het tweede systeem omdat het een zeer goede manier is om heel concrete start-up projecten te ondersteunen.”

Wat zijn de andere voordelen van crowdfunding?

“Het is een uitstekend marketinginstrument. Het toont namelijk goed aan wanneer er veel mensen geïnteresseerd zijn in een project. En het zorgt ervoor dat de bekendheid van een startende onderneming of van een KMO verder kan groeien. Kortom, in de breedste zin van het woord biedt crowdfunding aan beleggers de mogelijkheid om nieuwe horizonten af te tasten en andere perspectieven te ontdekken.”

Jean Claude Philippron
CEO van P-Laser, over crowdlending

Waarom en hoe bent u begonnen met crowdlending?

“We waren goed gevestigd in België. Maar we waren op zoek naar uitbreiding in het buitenland. Daarom hadden we nieuwe investeringen en financiële middelen nodig.”

Wat zijn volgens u de voordelen van crowdlending?

“Ook al waren onze investeringsideeën goed en realistisch, we moesten nog steeds financiële partners vinden. Het was uiteindelijk een financieringsmaatschappij, gespecialiseerd in crowdfunding, die ons deze kans geboden heeft. Eigenlijk hebben we het beste van twee werelden gekregen: individuele investeerders die overtuigd waren van ons project, zonder daarom aandeelhouders te worden van ons bedrijf. We waren ook niet op zoek naar ‘business angels’, die naast het geld ook kennis en ervaring wensten in te brengen. En we beschikten over voldoende ervaring om te weten wat we wilden. We zochten enkel naar middelen om onze ambities waar te maken.”

Vorig artikel
Volgend artikel