talent
Business

De kracht van verandering begint bij het talent van je mensen

28.06.2019
door Fokus-online.be

Laten we eerlijk zijn: in deze disruptieve wereld is het ’tough out there’. De concurrentie is mondiaal en markten komen even razendsnel op als dat ze verdwijnen. Innovatie wordt gezien als dé manier om klaar te zijn voor de toekomst. Ondernemers zetten volop in op technologie maar verliezen hierbij (te) vaak de eigen mensen uit het oog.

Consultancybureau Hifluence heeft als missie bedrijven te ondersteunen om die omschakeling waar te maken. Hifluence is opgericht door Nick van Langendonck en kan omschreven worden als ‘the new kid on the block’ in consulting. “Vanuit Mechelen werken we aan een toekomst die goed en liefdevol is, waarbij we bedrijven inspireren en de talenten laten primeren”, zegt Nick. “Bedrijven staan voor stevige uitdagingen. Om de toekomst van het bedrijf te garanderen, moet de organisatie zichzelf soms opnieuw uitvinden. Ons uitgangspunt is daarbij om de medewerkers centraal te stellen. Hun talent en veerkracht zullen het verschil maken. Je kunt innovatie bovendien niet opleggen, het moet van binnenuit komen.”

Van korte hackathons tot jaartrajecten

Iedere dag wordt er gezocht naar manieren om organisaties uit te vinden en het potentieel van mensen te verbinden met de innovatiekracht van technologie. Zo zijn er de voorbij drie jaar al meer dan honderd projecten vervolledigd bij ruim zestig ondernemingen. “Dat gaat van hackathons of servicedesign-workshops waarin we de essentie van onze visie meegeven tot langlopende trajecten”, legt Nick uit. “We bevragen daarbij partners en klanten, definiëren inzichten, toetsen assumpties af en analyseren klantengedrag. Met een zo divers mogelijk team van interne medewerkers gaan we vervolgens aan de slag. Binnen het nieuwe zelfsturende team krijgen mensen dus nieuwe rollen en verantwoordelijkheden.”

Daarna is het tijd voor de volgende stap om hi-impact te creëren. “Met de verzamelde data en inzichten, helpen we het team van medewerkers mee bepalen waar opportuniteiten of pijnpunten zitten. Wat kan ons helpen? Wat wil de markt eigenlijk? Op basis hiervan zetten we prototypes op waarmee we naar klanten gaan, om hun reacties te testen. Van de pakweg tien concepten die we bedenken, zullen we hoogstens twee of drie omzetten tot een businessplan. Voor het in de markt zetten van het nieuwe product, steunen we op het zelfstuderende team. Zij zorgen voor de eerste verkopen, pas daarna wordt de rest van de onderneming erbij betrokken. Op het eerste zicht lijken deze stappen eenvoudig, maar binnen een corporate omgeving kan dat proces soms maanden duren… en bloed, zweet en tranen kosten (lacht). Maar daartegenover staan mooie resultaten en plots gebeuren dingen die voorheen onmogelijk leken.”

Probeer een hands-on aanpak te creëren, waarin alle medewerkers zich van hun beste kant kunnen laten zien.

— Nick Van Langendonck, Hifluence

Talent en ideeën ruimte geven door zelfsturing

Wat is nu het allergrootste voordeel van een zelfsturend team? “De medewerkers voelen zich op deze manier veel sterker betrokken bij de onderneming” zegt Nick. “Wat we heel vaak ervaren in ondernemingen is dat het er barst van het talent en de innovatieve ideeën, maar dat interne processen en structuren de ontplooiing van talent in de weg staan. Dat groot probleem wordt weerspiegeld in diverse studies. Grosso modo de helft van de medewerkers voelt zich niet betrokken bij hun job. 85 procent van de werknemers heeft behoefte aan meer ondersteuning, 15 procent voelt zich totaal losgekoppeld en 12 procent loopt een vergroot risico op een burn-out.”

Probeer daarom een hands-on aanpak in een omgeving te creëren, waarin alle medewerkers zich van hun beste kant kunnen laten zien. Zo bewerkstellig je een omgeving waarin mensen ondernemen, risico’s nemen en ook op hun bek durven gaan. Want net zo komen de beste ideeën naar boven en niet met harde procesinnovatie waarin iedereen in een rol gedwongen wordt.

Van één grote naar vele kleintjes

“De bottom-upaanpak, gecombineerd met zelfsturende teams is een aanpak die een tiental jaar geleden zijn introductie maakte binnen grote corporate bedrijven”, zegt Nick. Dat staat in een schril contract met de mid-tier-ondernemingen en kmo’s die nog maar aan het prille begin staan. “In het grote mastodont-bedrijf heeft die aanpak vaak geleid tot de opsplitsing in een aantal kleinere mini-bedrijfjes. Zo heeft een productteam bij het op de markt brengen van een innovatief product bijvoorbeeld de vrijheid om de interne marketingafdeling of om een externe expertise in te schakelen.”

Vorig artikel
Volgend artikel