Business

Cocreatie en het doorbreken van silo’s

27.01.2020
door Fokus-online.be

In het kader van de vierde industriële revolutie gingen heel wat bedrijven aan de slag met de Made Different- methodologie: het hanteren van een aanpak, via zeven transformatiedomeinen, die kan leiden tot het winnen van de Factory of the Future Award. Vandaag telt ons land liefst 32 fabrieken van de toekomst.

Samen investeerden deze 32 bedrijven de afgelopen vijf jaar meer dan 850 miljoen euro in nieuwe − digitaal geconnecteerde − machines, geautomatiseerde en gerobotiseerde productielijnen, nieuwe CAD-CAM-gerelateerde software… De gecombineerde omzet groeide tussen 2013 en 2016 met 34 procent, voornamelijk door export. Zo ontstond de behoefte aan nieuwe mensen met nieuwe vaardigheden. De totale werkgelegenheid bij deze 32 frontrunners steeg maar liefst 15 procent.

Werk in stijgende lijn

Wetenschappers van de universiteiten van Aarhus (Denemarken) en Beyreuth (Duitsland) vergeleken de werkgelegenheid in bedrijven die robots introduceerden tussen 1990 en 1998 met bedrijven die dat niet deden. De conclusie was, ook hier, onverwacht. Voor robotvriendelijke bedrijven nam de werkgelegenheid tussen 1998 en 2016 met 50 procent toe, terwijl voor niet-robotbedrijven het aantal banen met meer dan 20 procent daalde.

Cijfers digitalisering

Bij een derde van de Belgische FoF’s werken er minder dan honderd mensen. Die kleine(re) bedrijven beslissen meestal snel en staan open voor de digitale uitdaging. Uit een bredere recente analyse, die Agoria zelf uitvoerde in het kader van digitalisering, was er het goede nieuws dat 83 procent van de Belgische industriële kmo’s digitalisering ziet als een opportuniteit. Acht op tien bedrijven zijn vandaag al bezig met de digitalisering van hun bedrijfsprocessen.

‘Een cultuur van samenwerking met verschillende partners ontbreekt soms nog.’

Wat de effectieve digitale innovatie daarentegen betreft, zijn de Belgische industriële kmo’s veel minder actief. Slechts 4 op 10 heeft al stappen gezet richting digitalisering van het aanbod, zo blijkt uit een nieuwe studie van Agoria. Nog minder kmo’s − slechts één op tien − benutten digitale technologie om nieuwe verdienmodellen uit te rollen, en daar ligt misschien wel dé uitdaging.

AI moet op de agenda

Fysieke productbedrijven investeren steeds meer in technologie om het gebruik van hun producten vanop afstand te monitoren. Data wordt vooral gebruikt in productontwikkeling, minder om een gepersonaliseerd aanbod of nieuwe diensten te ontwikkelen. AI staat vaak helemaal niet op de agenda. En daar moeten we toch bij stilstaan, gezien dat beschouwd wordt als de baanbrekende technologie naar de toekomst toe.

Cocreatie

Ook een cultuur van samenwerking met verschillende partners ontbreekt soms nog. Nochtans creëer je de grootste meerwaarde door silo’s te doorbreken, processen van verschillende businessunits op elkaar af te stemmen en data te delen. Cocreatie is trouwens de essentie van de vierde industriële (r)evolutie. Let’s make things happen, together!

Vorig artikel
Volgend artikel