job
Business

Verander niet van job voor een hoger loon alleen

31.03.2023
door Tuly Salumu

Heel je carrière bij dezelfde werkgever blijven is geen must meer. Jobhoppen is in opmars, vooral bij jongere generaties. Maar is van job veranderen met de dreigende recessie dit jaar wel nog een goed idee?

Tot voor kort bleven werknemers jarenlang trouw aan hun werkgever. Dat is niet zo bij de jongere generaties, die voortdurend willen bijleren en zich willen ontplooien. Ze veranderen veel sneller van job, wat weinig risico inhoudt door de krapte op de arbeidsmarkt. Maar wat met de toekomst? Dit jaar wordt een milde recessie voorspeld. De werkgelegenheid blijft groeien, maar trager. Al lijkt ook dat niet lang te zullen duren. “Tegen het einde van dit jaar zal de groei in het aantal vacatures weer versnellen”, zegt Jan Gatz van Actiris. “We blijven de komende jaren in een knelpunteconomie zitten die veel keuzevrijheid en macht geeft aan wie naar een job zoekt.”

Het structureel gebrek aan personeel houdt dus aan – mede door de babyboomers die massaal op pensioen gaan. Al is het tekort niet overal zo nijpend. “In Vlaanderen en Wallonië is veel vergrijzing”, zegt Gatz. “Brussel is het enige gewest waar de bevolking de komende tien à vijftien jaar verjongt. Het aantal werkzoekenden is er groter dan het aantal werknemers die de arbeidsmarkt verlaten.”

Je kunt niet jaren in een gouden kooi blijven zitten die je geen energie geeft.

Elke Geraerts, Better Minds at Work

Dat blijkt ook uit de lijsten van knelpuntberoepen. In Brussel zijn er 113 beroepen waarvoor moeilijk personeel wordt gevonden. In de andere gewesten ligt dat aantal een stuk hoger: 141 beroepen in Wallonië en liefst 234 in Vlaanderen. Allemaal van werk veranderen dan maar? “Voor de groei van je carrière of je zelfontwikkeling is dat altijd een goed idee”, zegt Gatz. “Verandering van spijs doet eten. Maar je mag ook niet overdrijven. Extreme jobhoppers die elk half jaar van job veranderen doen de wenkbrauwen rijzen bij sollicitaties.”

Uit experimenten blijkt dat interviewers inderdaad meer negatieve gedachten hebben over hardnekkige jobhoppers. Ze worden gelinkt aan een lagere loyaliteit en productiviteit. Al moet ook dat worden genuanceerd. “Het hangt allemaal af van de sector”, zegt Gatz. “Zo is het hebben van verschillende werkervaringen voor bepaalde IT-jobs net een voordeel.”

Soms moet je wel de sprong wagen. “Je kunt niet jaren in een gouden kooi blijven zitten die je geen energie geeft”, zegt Elke Geraerts, doctor in de psychologie en CEO bij Better Minds at Work. “Dan riskeer je uit te vallen en heb je nog grotere problemen.” Sinds de pandemie ziet ze meer mensen die overwegen om van job te veranderen. “Corona heeft velen wakker geschud”, zegt ze. “Toch blijven heel wat werknemers te lang in hun veilige job zitten. Dan ontstaan er fenomenen zoals quiet quitting waarbij ze enkel het hoogstnodige doen. Kies voor eigenaarschap van je leven.”

Vorig artikel
Volgend artikel