risicoadvies
Carrière

Risicoadvies door professionals, relevanter dan ooit

13.04.2022
door Fokus Online

Een pandemie, een oorlog in Europa, een ongeziene prijsstijging op de wereldwijde energiemarkten en een politiek klimaat dat er steeds minder lijkt in te slagen om een stabiele horizon vooraf te spiegelen. De waslijst aan risico’s waar bedrijven vandaag aan blootgesteld worden, lijkt steeds langer. De relevantie van gespecialiseerd risicoadvies was dan ook nog nooit zo groot. 

De klassieke benadering van een verzekeringsbemiddeling, waarbij een verzekeringsmakelaar optreedt als tussenpersoon tussen de klant en de verzekeringsmaatschappij en zo polissen worden afgesloten, lijkt anno 2022 niet langer overeen te stemmen met de realiteit. In een wereld die gedomineerd wordt door een permanente staat van onzekerheid en wisselende omstandigheden, is er daarom meer dan ooit nood aan betrouwbare partners die bedrijven kunnen begeleiden in hun risk management.

In de praktijk blijkt het voor de verzekeringssector echter moeilijk om zich los te koppelen van deze traditionele, rigide structuren. Het muffe en ietwat oubollige karakter van deze branche speelt hierbij niet in het voordeel. Want hierdoor is het voor de verzekeringswereld niet zo makkelijk om jonge en innoverende krachten binnen te halen. Vanuit die context groeide de voorbije jaren een steeds grotere nood aan vernieuwing binnen de verzekeringswereld. Zo ontstond er, onder aanvoering van een aantal vooruitstrevende spelers, een duidelijke evolutie in deze sector.  

Een van de aanvoerders van deze transformatiegolf is Marsh. Zij profileren zich vandaag vanuit een consultantrol als risk advisors voor ieder type bedrijf of onderneming. “Sinds 2019 is er van risk management hard gewerkt aan een nieuwe strategie en rebranding. Het startpunt is een nieuwe profilering voor risk advisors en consultants”, vertelt Rebecca Tielemans, CEO van Marsh BeLux.

“We merkten dat de wereld van de verzekeringen eigenlijk gewoon niet meer aansloot bij de noden van vandaag. Zo volstond het vroeger voor een bedrijf om de beschikbare materiële waarde te verzekeren. Vandaag zijn de grootste risico’s op vlak van beveiliging van een heel andere orde”, legt Rebecca Tielemans uit. “Denken in termen van klassieke polissen dekt de volledige lading niet meer. Cyberveiligheid is daar een goed voorbeeld van. Hier wordt er tegenwoordig veel meer belang gehecht aan preventie en een matuur cybersecuritysysteem.”

We merkten dat de wereld van de verzekeringen eigenlijk gewoon niet meer aansloot bij de noden van vandaag.

- Rebecca Tielemans

De coronapandemie toonde bovendien meer dan ooit aan dat risicomanagement vandaag dynamisch moet kunnen worden ingevuld, wat binnen de klassiekere kaders gewoonweg niet mogelijk is. “We willen af van het heersende imago dat een verzekeringspolis altijd het einddoel moet zijn. In de plaats daarvan gaan wij samen met onze klanten op zoek naar de beste oplossing op maat”, vult Tim Merci, Head of Marsh Consulting Solutions BeLux, aan. 

Die vernieuwde benadering is vandaag relevanter dan ooit. Zo is iets als cybersecurity, vandaag voor het merendeel van onze bedrijven de grootste uitdaging op vlak van risicomanagement, heel moeilijk te koppelen aan een logica  van vooraf bepaalde en vaststaande polissen. “Veel bedrijven zijn zich er niet echt van bewust waar hun zwakheden liggen op dit vlak. Wij proberen hierin dan te gidsen en zo in de eerste plaats een grotere bewustwording te creëren”, verduidelijkt Merci. 

Die progressieve visie vertaalt zich bij Marsh BeLux ook heel duidelijk in het personeelsbeleid, dat zich richt op het aantrekken van diverse en talentvolle krachten met uiteenlopende ervaringen of opleidingen, onder andere via een uitgebreid traineeship-programma van twee jaar. Een financiële vooropleiding is hiervoor geen vereiste. Rebecca Tielemans: “Wij willen onze deuren openzetten voor een brede waaier aan talent. Deze doelbewuste diversificatie onderscheidt ons van de concurrentie. Zo hopen we in de context van de huidige arbeidskrapte talent over de streep te kunnen trekken.” 

Daar eindigt het vernieuwingsverhaal binnen de wereld van de verzekeringsbemiddeling niet. Zo sijpelt innovatie ook stilaan binnen in de bedrijfsstructuren. Zo zette Marsh een zogenoemde Young Professionals Board op poten, een raad van bestuur die wordt bevolkt door jonge, ambitieuze werknemers. Zij krijgen van hieruit de kans om hun licht te laten schijnen op de bedrijfsstrategie. “Dat is erg waardevol, want omdat in een traditionele raad van bestuur enkel gevestigde waarden zetelen, zorgt dit in de praktijk vaak voor een wat eenzijdig perspectief”, verduidelijkt Tim Merci, zelf ook lid van deze Young Professionals Board.

Vorig artikel
Volgend artikel