GenAI
Carrière

Hoe GenAI integreren om een toekomstbestendige workforce te creëren?

10.04.2024
door Lieven Desmet

Generatieve Artificiële Intelligentie zal de efficiëntie van werknemers op de werkvloer verbeteren. Dat is alvast de conclusie van de jongste jaarlijkse CEO-enquête van consultancy- en auditgroep PwC. Belangrijke aanvulling: werknemers zullen wel nieuwe vaardigheden moeten ontwikkelen.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds zal artificiële intelligentie wereldwijd bijna 40 procent van de banen beïnvloeden. De impact is het grootst in geavanceerde economieën. Het IMF acht het denkbaar dat de technologie sommige banen volledig zal overnemen, maar denkt dat het waarschijnlijker is dat de technologie vooral wordt ingezet om menselijk werk aan te vullen.

Dat is ook een beetje wat de jongste CEO-enquête van PwC aantoont. De consultancy- en audit dienstverlener ondervroeg daarvoor ruim 4.700 CEO’s in meer dan 100 landen. Zowat een kwart van die leidinggevenden verwacht dat de opkomst van artificiële intelligentie banen zal kosten. Daar staat dus tegenover dat een overgrote meerderheid nieuwe opportuniteiten ziet ontstaan. Xavier Verhaeghe, Technology Lead bij PwC Belgium, merkt op: “Er wordt verwacht dat deze ontwikkeling een enorme impact zal hebben, waarbij sommige sectoren inderdaad een afname van werknemers zullen ervaren, zoals bijvoorbeeld sectoren die afhankelijk zijn van creatieve processen of waar repetitieve taken gemakkelijk kunnen worden overgenomen. Echter, in de meeste sectoren en banen zullen we vooral aanzienlijke efficiëntieverbeteringen zien omdat het de werknemers naar een nieuw niveau kan tillen.”

Motor van verandering

Technologische ontwikkeling is altijd al een constante motor geweest voor verandering in organisaties. Dat is nu niet anders. De opkomst van GenAI dwingt leidinggevenden om zich aan te passen. “Artificiële intelligentie heeft de voorbije jaren geleidelijk zijn weg gevonden naar diverse innovatieve bedrijven. Met de komst van GenAI krijgen we echter een zeer grote acceleratie. Nu maken we de echte groei en doorbraak mee”, duidt Verhaeghe. “Waar het vroeger voornamelijk de technische teams waren die focusten op AI, sijpelt de technologie stilaan in alle geledingen van de organisatie door.”

De meerwaarde is dan ook groot, mits het wordt ingezet op de juiste plaats, op de juiste manier en in de juiste context” aldus Verhaeghe. “AI en vooral GenAI is ook zeer toegankelijk geworden, waardoor de afhankelijkheid van AI-specialisten minder groot is geworden.”

Op veel werkvloeren is AI al sterk aanwezig, maar vaak in een achterliggende functie, merkt Wim Van der Linden van HR-dienstengroep Randstad op. “Denk aan zakelijke software als Salesforce. Alleen is AI daar niet zichtbaar. Met de komst van ChatGPT kreeg generatieve AI plots een gezicht.” Bedrijven mogen daarbij de impact en de uitdagingen voor het personeelsbestand niet onderschatten.

Met de komst van ChatGPT kreeg generatieve AI plots een gezicht.

- Wim Van der Linden, Randstad

Permanente educatie

Een AI die in staat is om elke cognitieve taak uit te voeren die mensen kunnen uitvoeren heeft het debat tussen techno-optimisten en techno-sceptici op scherp gezet. “Die discussie is zo oud als de straat”, nuanceert Van der Linden. “Technologiefederatie Agoria heeft ooit berekend dat voor elke job die door technologie verdwijnt, er 3,7 banen in de plaats komen.” Dit lijkt de heersende opvatting onder mainstream-experts: generatieve AI zal menselijk werk uitbreiden in plaats van vervangen. “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze transformatie wel gepaard gaat met opleiding en training”, waarschuwt Van der Linden. “Dit vereist veel flexibiliteit en veerkracht van zowel werknemers als werkgevers. Het belang van het aanbieden van mogelijkheden tot opleiding, om- en bijscholing kan dan ook niet genoeg worden benadrukt. Werknemers moeten zich daar ook voor openstellen en nieuwe technologie als een opportuniteit zien om zichzelf te ontwikkelen en up to date te blijven. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Xavier Verhaeghe sluit zich daar volledig bij aan. “Het definiëren van duidelijke doelstellingen, het stellen van realistische verwachtingen maar vooral een grotere focus op continu leren voor werknemers zal van cruciaal belang zijn om de juiste balans te vinden en een duurzaam resultaat te bereiken. Deze evolutie vereist een culturele verschuiving en een diep begrip van de gegevens, tools, technische en ethische dimensies van GenAI, evenals de impact ervan op de ervaring van mensen. Ze zullen hun expertise beter kunnen uitdragen, met de hulp van GenAI. Maar we mogen onze kritische geest niet kwijtspelen.”

Vorig artikel
Volgend artikel