diversiteit
Carrière

Coppens: ‘Meer diversiteit op de werkvloer? Meer welvaart!’

10.04.2024
door Fokus Online
diversiteit

Rika Coppens, CEO House of HR

België staat voor een demografische uitdaging die zijn gelijke niet kent: voor 81 nieuwe werkkrachten, stromen er door vergrijzing weer 100 uit. Ondertussen blijven we met 241 knelpuntberoepen achter. De oplossing bestaat uit verschillende puzzelstukken, maar ééntje zal cruciaal zijn: we moeten diversiteit op de werkvloer omarmen.

In 2025 zal de beroepsbevolking met meer dan 12.500 personen afnemen. Dit is een absoluut dieptepunt in de recente geschiedenis. Ook de jaren die volgen beloven niet onmiddellijk beterschap. Het is dus vijf voor twaalf.

Maar we hoeven niet bij de pakken te blijven zitten. Er zijn oplossingen. Een eerste piste is om de huidige pool van arbeidskrachten beter te benutten. Dit kan door jonge mensen gemakkelijker naar een job te leiden, ongeacht hun opleiding, langdurig zieken beter te begeleiden en langdurig werklozen te motiveren en te trainen. ​​We moeten ook meer inzetten op flexibiliteit. Mensen zijn immers bereid om te werken, maar vooral wanneer het hen uitkomt.

Maar die piste zal niet volstaan. We moeten ook werkkrachten uit het buitenland halen. Volgens het Federaal Planbureau zal netto migratie vanaf 2040 de drijvende kracht zijn om de balans op de arbeidsmarkt te behouden. Maar daarvoor hebben we nood aan een doordacht en duurzaam arbeidsmigratiebeleid. Door geschoolde arbeiders van over heel de wereld aan te trekken, kunnen we een bron van talent en diversiteit creëren die broodnodig zal zijn. Alleen zo zullen we de vele vacatures kunnen invullen, en ons welvaartsysteem en economische productiviteit behouden.

Arbeidsmigratie is cruciaal om de vele vacatures in te vullen.

En dan is er nog een derde piste die weleens over het hoofd gezien wordt. Nederlands hoogleraar geriatrie Rudi Westendorp schat in zijn boek ‘Oud worden zonder het te zijn’ dat “de eerste persoon die 135 wordt al geboren is”. Het feit dat we steeds ouder worden biedt een gigantisch potentieel van ervaren en geschoolde werknemers die een bijdrage kunnen leveren. Oudere werkkrachten bieden namelijk stabiliteit, wijsheid en een uniek perspectief dat alleen jaren op de teller kunnen geven. Onze pensioenen worden bovendien onbetaalbaar, als werknemers op 65 blijven afzwaaien.

We hebben dus nog een paar grote stappen te zetten. Want hoe vermijden we dat oudere werknemers op vervroegd pensioen gaan (of worden gestuurd)? En hoe vermijden we dat ze uitvallen door ziekte? De mogelijkheden met deze oudere werkkrachten zijn legio: we kunnen hen een mentorrol geven, hen als brug laten fungeren tussen generaties of een jobinhoud creëren die minder fysiek veeleisend is, maar wel duurzamer. Dat hoeft ook niet voltijds: flexijobs voor gepensioneerden in alle sectoren zijn het overwegen waard.

De oplossingen zijn er, maar ze vragen beleidskeuzes, en wel nu. Ze zullen ook van ons, mensen op de werkvloer, een inspanning vragen en af en toe een mentaliteitswijziging. Maar de voordelen zijn immens: diverse teams halen betere resultaten. En diversiteit biedt ook een enorme rijkdom aan ons als mens. Ik wens iedereen de volgende decennia geweldig diverse teams toe. Want ze gaan ons een pak interessante ervaringen brengen – én welvaart.

Vorig artikel
Volgend artikel