veiligheid
Business

Bouwen aan een veiligheidscultuur

19.11.2018
door Fokus-online.be

Veiligheid. Een niet te vergeten topic voor bedrijven die niet enkel een veiligheidscultuur. Maar een goede bedrijfscultuur willen creëren voor hun arbeiders. Ingrid Nys en Carmen Dewilde van NOA Trainings praten over het belang van veiligheid en hoe dit uit te rollen in je bedrijf.

Hoe belangrijk is veiligheid vandaag?

Ingrid: “Ontzettend belangrijk, er hangen immers mensenlevens aan vast. Omdat er veel regels zijn, is het als bedrijf belangrijk dat je terechtkunt bij een goede, betrouwbare partner, die je kan adviseren welke opleidingen nodig zijn. Enerzijds om de veiligheid te verhogen en anderzijds om in regel te zijn met de wetgeving.”

Waarom is het zo belangrijk dat een bedrijf een veiligheidscultuur heeft?

Carmen: “Het primaire doel is uiteraard nog steeds het voorkomen van rampen en menselijk leed. Met andere woorden het vermijden van arbeidsongevallen. Maar veel belangrijker nog is dat alle medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van veiligheid. Ze moeten zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen veiligheid en die van hun collega’s. Bovendien moeten alle medewerkers de vrijheid voelen om elkaar aan te spreken over veiligheidsgedrag. En daarbij mag leeftijd, functie of ervaring geen rol spelen. Als we spreken in termen van veiligheid bestaat er geen hiërarchie. Een goede veiligheidscultuur zal er ook voor zorgen dat het imago van je bedrijf een boost krijgt. Dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn en trots zijn om voor je bedrijf te werken.”

Hoe krijg je je team gemotiveerd om veilig te werken?

Ingrid: “ ‘Moeten werkt niet’, want dan is er weerstand en geen bereidheid om te luisteren. Laat staan om iets te veranderen. Ook als dat een verbetering betekent. Daarom proberen wij aan te tonen dat veiliger werken echt loont. Het kan rampen en veel menselijk leed voorkomen. Het zal ervoor zorgen dat mensen efficiënter werken en dat ze trots zijn op wat ze verwezenlijken. Er zal minder werkverlet zijn en het zal zorgen voor gelukkige werknemers. Als mensen overtuigd zijn van de toegevoegde waarde en beseffen dat ze er zelf beter van worden, kunnen we ze wel motiveren om aandacht te besteden aan de veiligheid.”

Als mensen overtuigd zijn van de toegevoegde waarde en beseffen dat ze er zelf beter van worden, kunnen we ze wel motiveren om aandacht te besteden aan de veiligheid

Is er een ‘sleutel’ om veiligheid doorheen het hele bedrijf te laten leven?

Carmen: “In de meeste gevallen richt men zich in een bedrijf enkel op de werkvloer en beperken de veiligheidsopleidingen zich tot de verplichte trainingen. Om wettelijk in orde te zijn. Echter, om veiligheid echt te laten leven in een organisatie, is het noodzakelijk dat de zaakvoerder en de leidinggevenden op managementniveau doordrongen zijn van het belang van veiligheid en meebouwen aan een veiligheidscultuur. In onze NOA Academy hebben we hiervoor het programma ‘Bouwen aan een veiligheidscultuur’ uitgewerkt. Het is een traject dat we afleggen binnen een bedrijf met als doel de waarden van het bedrijf. Op het gebied van veiligheid te definiëren en gedragsverandering te stimuleren. Omdat zaakvoerder en leidinggevenden een voorbeeldfunctie hebben in dit traject, begint de sensibilisering dan ook bij hen. Maar ook de arbeiders worden in het proces betrokken. Immers, wat door de mensen zelf ontwikkeld wordt, zal ook door hen gedragen worden.”

Je spreekt over het belang van waarden. Zijn regels dan niet voldoende als we het hebben over veiligheid?

Ingrid: “Regels moeten er zeker zijn, maar dat is niet voldoende. Op een bepaald moment volgen mensen de regels niet meer. Omdat ze er het nut niet van inzien of omdat ze denken dat ze het beter weten. Waarden duiden hen op hun verantwoordelijkheden. Ze gaan niet zeggen wat mensen moeten doen. Maar wel waarom ze het moeten doen. Daarom is het ook zo belangrijk uit te leggen waarom er een verandering nodig is.”

Kun je mensen dwingen om veilig te werken?

Carmen: “Dat kun je proberen, maar de kans op succes is klein. ‘Moeten werkt niet’, zoals eerder al vermeld. Ik geloof ook niet in straffen. Maar wel in belonen. Richt je niet tot de schaarste. Maar tot wat je in overvloed hebt. Wat bedoel ik daarmee? In plaats van alle aandacht te besteden aan de enkele medewerkers die niet veilig werken, is het beter tijd en aandacht te besteden aan de meerderheid die wel veilig werkt. Geef ze regelmatig complimenten en een beloning. Zij zullen anderen aanzetten het goede voorbeeld te volgen! En voor de duidelijkheid. Een beloning hoeft niet zo nodig een financiële beloning te zijn. Want dan gaan mensen misschien alleen veilig werken om dat geld te krijgen. En niet omdat ze geloven in de kracht van een veilige werkomgeving!”

 

Meer over…

Bij NOA Trainings ligt de focus op bedrijven die een voorsprong willen op hun concurrenten door te investeren in kwaliteit en veiligheid. Wij kunnen u helpen met een doorgedreven veiligheidsbeleid, veiligheidssensibilisering op alle niveaus. En een degelijk opleidingsplan met opleidingen die zowel standaard als volledig op maat van uw bedrijf kunnen voorzien worden.

Vorig artikel
Volgend artikel