franchisenemer
Business

Bewezen concept, garantie op succes bij franchisenemer?

24.02.2019
door Fokus-online.be

We kennen ze allemaal, de franchiseketens: je stapt binnen en weet perfect welke producten en/of diensten je kunt verwachten. Dat boezemt de consument uiteraard vertrouwen in. Maar is het voor de franchisenemer wel een uitdaging om in zo’n bewezen concept te stappen?

Carine Janssens
Corporate relations manager bij Franchising Belgium

Hoeveel zelfstandigheid houd je als franchisenemer over?

“Dat hangt af van de franchiseformule en van de contractuele voorwaarden. Sommige franchisegevers geven meer vrijheid aan de franchisenemer dan andere. Je moet natuurlijk wel het concept naleven. Bij een distributiefranchising, waar de franchisegevers de producten aankoopt en ze via het netwerk van franchisegevers verkoopt, wordt er vaak een bepaalde marge van vrijheid gegeven, bijvoorbeeld bij het aankopen van regionale producten. Bij een dienstenfranchising heb je dan weer geen vrijheid en moet het concept tot op de letter worden gevolgd.”

Waarom is franchising een goede vorm van ondernemerschap?

“De opstart gaat makkelijker en sneller, want je sluit aan bij een bestaand concept dat zijn waarde al bewezen heeft in pilootverkooppunten die eigendom zijn van de franchisegever. Als je als kandidaat-ondernemer voor het franchiseconcept kiest, exploiteer je een handelszaak minder risicovol danwanneerje eralleenvoor zou staan. Bij de franchisegever kun je terecht voor advies over locatiekeuze, het verkrijgen van externe financiering, het huurcontract voor zijn vestigingsruimte, de uitrusting en inrichting ervan en de lancering van zijn activiteit. De elementen met betrekking tot de exploitatie van de handelszaak staan beschreven in de Operationele Handleiding (knowhow).”

Verlaagt de drempel om als franchisenemer aan de slag te gaan, nu er niet langer een diploma bedrijfsbeheer nodig is?

“Ja, uiteraard kan iedereen vandaag als zelfstandige starten, en dus ook als franchisenemer. Bij een franchiseconcept is er vaak geen diploma vereist noch een specifieke opleiding, vermits de franchisegever zorgt voor de opleiding. Belangrijk is echter wel dat de kandidaat-franchisenemer een ondernemingsgezinde en gemotiveerde persoon is, met een passie voor de activiteit van het franchiseconcept waarbij hij wil aansluiten. Het is uiteindelijk de franchisegever die na een grondige screening beslist of de kandidaat-ondernemer al dan niet geschikt is voor zijn netwerk.”

Nick Boury
Managing director bij Franchise.be

Hoeveel zelfstandigheid houd je als franchisenemer over?

“In een traditioneel franchiseconcept ben je gebonden aan een aantal spelregels en creatieve beperkingen. In die zin is het niet voor iedereen weggelegd. Anderzijds beschik je wel over de nodige zelfstandigheid, omdat je volledig zelf je verkooppunt en rechtspersoon beheert. Ook de omzet en financiën, het personeelsbeleid, de lokale marketing … vallen onder jouw verantwoordelijkheid als filiaalhouder. Je runt dus een onderneming zoals een klassieke handelaar dat doet, alleen ben je gebonden aan de regels van het concept: je moet de diensten en producten volgen, de huisstijl… De bottomline blijft wel dat je een zelfstandige bent, met veel zelfstandigheid.”

Waarom is franchising een goede vorm van ondernemerschap?

“De belangrijkste troef is dat je in een bewezen concept stapt. Je gaat dus geen onbestemd avontuur tegemoet, de formule heeft zichzelf al op verschillende locaties succesvol getoond. Vanaf dag één kun je optimaal aan de slag gaan en je bijgevolg volledig focussen op het operationele aspect. Je staat er bovendien niet alleen voor. Je krijgt advies en ondersteuning van je franchisegever, bijvoorbeeld in de domeinen waar je minder thuis bent. Ook wordt er heel wat voor jou gedaan, zoals onder andere het drukken en verdelen van reclamefolders in supermarkten. Ten slotte is er ook de aankoopkracht: door groepsaankopen te doen, krijg je flinke kortingen.” 

Verlaagt de drempel om als franchisenemer aan de slag te gaan, nu er niet langer een diploma bedrijfsbeheer nodig is?

“Zeker en vast. Alleen is het dan voor de franchisegever extra belangrijk om te focussen op de vereiste competenties van de franchisenemer. Zo blijft het als zelfstandige wel de bedoeling – diploma of niet – dat je je eigen bedrijfsbeheer doet, om nog maar te zwijgen van de technische componenten van het concept. Want uiteindelijk run je wel een onderneming. Gelukkig worden voor franchisenemers altijd de nodige opleidingen voorzien, zowel voor aanvang als tijdens het runnen van de franchise. Bijvoorbeeld over nieuwe producten en diensten. Zo kun je het concept uitbaten zoals het is bedoeld.”

Marc Van Tilborgh
Algemeen directeur Belgische Keurslagers vzw

 Hoeveel zelfstandigheid houd je als franchisenemer over?

Keurslagers is een geval apart, aangezien je ons eigenlijk een ‘franchise light’ kunt noemen. Wij zijn een organisatie die slagers verenigt onder dezelfde vlag, zonder echter op te leggen waar en bij wie je producten moeten kopen. Dat in tegenstelling tot heel wat klassieke franchises die hun leden opleggen om bij een centrale of een bepaalde producent bestellingen te plaatsen. Onze slagers genieten met andere woorden de grootste zelfstandigheid: iedere Keurslager is vrij om in zijn toonbank te leggen wat hij wil. Maar aangezien ze onder de vlag van Keurslagers werken, profileren ze zich uiteraard op een specifieke manier in de markt.”

Waarom is franchising een goede vorm van ondernemerschap?

“Ten eerste omdat onze leden zich verenigen: elke maand komen ze samen in regionale werkgroepen om te debatteren over wat er leeft en wat de uitdagingen zijn. Iedereen leert er van elkaar. Ten tweede omdat marketing en communicatie nationaal gestuurd en ondersteund worden, zij het dat elke Keurslager die een individuele invulling kan geven. Ten derde omdat iedere Keurslager jaarlijks wordt doorgelicht, wat naar de klant en de slager toe een kwaliteitsgarantie is: voldoe je niet, dan mag je niet langer onder de K-vlag varen. En tenslotte, in een moeilijke markt als het slagerijsegment is zich verenigen en profileren meer dan ooit belangrijk.”

Verlaagt de drempel om als franchisenemer aan de slag te gaan, nu er niet langer een diploma bedrijfsbeheer nodig is?

“Dat is niet zo’n goede zaak natuurlijk, omdat er een soort zekerheid wegvalt. Bij franchising is dat echter geen probleem, aangezien franchisenemers heel goed ondersteund, gewapend en begeleid worden. Ook Keurslagers voorziet in opleidingen. Als je als zelfstandige alles zelf moet doen en je hebt geen diploma bedrijfsbeheer, dan lijkt me dat toch minder evident. Het ontbreekt je vaak aan kennis én je mist de knowhow en begeleiding van de franchisegever. Nogmaals: samenwerken en samenhoren is vandaag cruciaal.”

Jeroen Demeersseman
Commercial director bij Ubiway Retail

 Hoeveel zelfstandigheid houd je als franchisenemer over?

“Je bent baas in eigen winkel. Qua herkenbaarheid zitten marketing en vastleggen van het basisproductaanbod op het niveau van het hoofdkantoor, net zoals uitbatingskosten als investeringen, huur en elektriciteit. Verder is het de uitbater die ervoor zorgt dat zijn winkel draait. Dat wil zeggen: open zijn tijdens de openingsuren, maken dat alle producten aanwezig zijn, administratie opvolgen… Maar vooral goed omgaan met zijn klanten. Een tevreden klant komt terug en doet de verkoop stijgen. In de toekomst hebben we de ambitie om uitbaters meer vrijheid te geven in het samenstellen van een lokaal productaanbod.”

Waarom is franchising een goede vorm van ondernemerschap?

“Je moet niets nieuws uit de grond stampen. Stel dat je in 2019 zelfstandig een krantenwinkel wil beginnen, dan heb je naast de investeringen in locatie, inrichting en productenkeuze geen zekerheid op goede verkoop. We weten allemaal dat pers minder verkoopt, dus dat we ook andere producten en diensten moeten aanbieden. We worden meer one-stop-solutionwinkels. In sommige van onze winkels verkopen we koffie en ontbijtkoeken, multimedia maar uiteraard ook drank en snoepgoed. Met 220 winkels zien we wat mensen wel of niet kopen. Dat geeft de uitbaters een geruststelling: ze staan er niet alleen voor.”

Verlaagt de drempel om als franchisenemer aan de slag te gaan, nu er niet langer een diploma bedrijfsbeheer nodig is?

“We hopen dat er nog meer informatie of transparantie komt rond zelfstandig ondernemen en franchise. In Franstalig België en Frankrijk is het een eer om in een franchise te mogen stappen. Bij ons is het eerder: je kunt het zelf niet, dus moet je maar tevreden zijn met een keten. Wij zoeken competente uitbaters die hun commissie kunnen opdrijven. Het gaat erom de producten met de hoogste commissie het meeste aan de man te brengen. Een relatie opbouwen met de klanten, luisteren naar wat ze nodig hebben en ze iets nieuws aanbieden: dat is enkel weggelegd voor echt goede verkopers.”

Vorig artikel
Volgend artikel