brandstoffen
Business

Alternatieve aandrijvingen: oplossing voor de verkeersfiles?

09.07.2019
door Daan Vanslembroeck

De toekomst van het vervoer moet groen worden. Zowat iedereen is zoek naar oplossingen om ons brandstofverbruik te optimaliseren. Ondertussen blijven we het doen met diesel en benzine, al komen de hybride en elektrische wagens wel steeds vaker op de voorgrond.

Jean-Pierre Van Dijk
Secretaris-generaal Belgische Petroleum Federatie

Van welk type aandrijving blijf jij voorstander?

“Naar de toekomst toe zullen wegtransportmiddelen beroep doen op verschillende soorten aandrijvingen voor personenwagens. Zowel thermische, elektrische als hybrideaandrijvingen zullen hun plaats vinden, afhankelijk van het gebruiksprofiel. Een diversiteit aan complementaire aandrijvingen is nodig om de gebruiksvoorwaarden, de mobiliteitsbehoeften en de economische aspecten effectief te combineren voor consument en maatschappij. Zo zullen hybridevoertuigen op benzine de ideale optie zijn voor mensen die vaak in stedelijke omgeving rijden, maar ook nog lange afstanden afleggen. Hybride dieselvoertuigen kunnen een oplossing zijn voor veelrijders die af en toe de stad in rijden. Die brandstoffen verminderen ook CO2-emissies door het gehalte aan hernieuwbare brandstof te vergroten.”

Wat zijn vandaag de voor- en nadelen?

“Het voordeel van vloeibare brandstoffen blijft hun uitstekende energiedensiteit en de flexibiliteit voor de gebruiker. Benzine- en dieselmotoren kennen ook een belangrijke technologische vooruitgang. Zo hebben de moderne dieselwagens met de Euro6-norm nu wel een zeer lage NOx-uitstoot. Ze zijn aanvaardbaar omdat ze de luchtkwaliteitsnormen respecteren. Ze kunnen dan ook toegelaten worden in de lage-emissiezones. Een volledige elektrificatie van personenwagens roept nog veel vraagtekens op inzake beschikbaarheid, prijs, autonomie en oorsprong waarbij deze wagens ook hun problemen van fijnstofemissies moeten oplossen. Wagens met alternatieve aandrijvingen zullen bovendien de verkeersfiles in de Wetstraat of de verkeersknoop rond Antwerpse ring niet oplossen.”

Hoe zie jij de rol hiervan in de toekomst?

“Vloeibare brandstoffen zullen steeds ‘koolstofarmer’ worden. Synthetische, geavanceerde biobrandstoffen, e-fuels op basis van hernieuwbare energie, zullen minder of geen fossiele koolstof bevatten. Die vloeibare koolstofarme brandstoffen bestaan reeds of zijn volop in ontwikkeling. Om de CO2-doelstellingen te bereiken, bieden zij unieke troeven. De automobilist zal probleemloos verder kunnen blijven tanken, zonder bijkomende kosten of aanschaf van een duurdere wagen. De CO2-emissies zullen onmiddellijk verminderen. Bij zuiver elektrische wagens moet zwaar worden geïnvesteerd in laadpalen en de bekabeling van ons land. Daarnaast moet hernieuwbare elektriciteit in voldoende mate en op het juiste moment, op de juiste plaats beschikbaar zijn.”

Joost Kaesemans
Directeur Communicatie FEBIAC (Belgische Federatie van de Automobiel en Tweewielerindustrie)

Van welk type aandrijving blijf jij voorstander?

“De belangrijkste evolutie vandaag is het groeiende besef dat er voor elk type gebruik een gepaste technologie bestaat. Een diesel is niet voor elke gebruiker geschikt, maar omgekeerd is een elektrische auto vandaag evenmin het passende antwoord voor iedereen. Het besef groeit dat er een veelheid van aandrijvingen en motortechnologieën op de markt zijn die in meer of mindere mate aansluiten bij de noden, verwachtingen en mogelijkheden van iedere autokoper. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat wij iedere autogebruiker oproepen om te kiezen voor het voertuig met de hoogste emissienorm en de laagste CO2-uitstoot, dat binnen zijn bereik en mogelijkheden ligt.”

Wat zijn vandaag de voor- en nadelen?

“De voor- en nadelen en het typische gebruik van elke technologie hebben wij samengevat in een handige brochure. Aan de hand van korte checklists en via filmpjes schetsen wij een typisch gebruik van elke technologie. Voor de ene is de hogere aankoopprijs van een elektrische of waterstofauto geen probleem, terwijl voor anderen elke euro telt bij het moment van aankoop. Voor de ene persoon is elektrisch laden een sinecure, terwijl iemand anders misschien geen privé of publieke laadmogelijkheid heeft. Ook dat speelt mee in de overweging. Vandaar dat de constructeurs ervoor moeten zorgen dat elke beschikbare technologie op zich zo schoon en zuinig mogelijk wordt.”

Hoe zie jij de rol hiervan in de toekomst?

“De voordelen van lokaal emissieloos rijden zijn reëel en zullen enkel maar toenemen naargelang de batterijtechnologie verder evolueert en er meer groene stroom beschikbaar komt. Elektrisch rijden maakt dus zeker een belangrijk deel uit van de toekomst. Dat betekent echter niet dat de verbrandingsmotor binnen de kortste keren uit het straatbeeld verdwijnt. De transitie naar elektrisch rijden vraagt tijd, denk maar aan het feit dat een nieuwe auto, die vandaag wordt verkocht, over 15 jaar nog steeds op onze wegen rondrijdt. Maar de toekomst van de verbrandingsmotor ligt wellicht ook in de komst van nieuwe brandstoffen, arm aan CO2 en gewonnen uit duurzame bron.”

Johan Mattart
Algemeen Directeur BRAFCO, Belgische federatie van brandstoffenhandelaars

Van welk type aandrijving blijf jij voorstander?

“Het zou verkeerd zijn om één bepaald type aandrijving naar voor te schuiven als dé ideale oplossing. Afhankelijk van de mobiliteitsbehoefte is het ene type al interessanter dan het andere. Zo blijft een dieselwagen, ondanks de forse accijnsverhogingen de laatste jaren, nog steeds de interessantste oplossing voor automobilisten die meer dan 30.000 km/jaar afleggen, terwijl een benzine- of hybridewagen meer geschikt is voor kortere afstanden en stadsverkeer. De technologische ontwikkelingen zorgen er ook voor dat de milieu-impact van diesel- en benzinewagens steeds kleiner wordt. Feit is wel dat er binnen vervoer grote verschuivingen zullen voordoen de komen jaren. Het wordt een boeiend decennium.”

Wat zijn vandaag de voor- en nadelen?

“Benzinewagens hebben het voordeel dat ze minder duur in aankoop zijn, maar het verbruik en de CO2-uitstoot ligt wel hoger. De meerprijs voor de aanschaf van een dieselwagen wordt evenwel gecompenseerd door een lager verbruik, ongeveer 15 procent. De nieuwste generatie dieselwagens (Euro 6d Temp) scoort bovendien op milieuvlak zeer goed, met NOx-emissies die 85 procent lager zijn dan bij EURO 5-diesels.  Hybride voertuigen scoren nog beter, maar de aanwezigheid van een elektromotor en batterijen impliceert een hoger gewicht en een kleiner nuttig koffervolume. Volledig elektrische wagens hebben het nadeel dat hun actieradius vrij beperkt is en het opladen van de batterij vaak tijdrovend is.”

Hoe zie jij de rol hiervan in de toekomst?

“Dit is sterk afhankelijk van beleidsbeslissingen. Diesel en benzine blijven op middellange termijn noodzakelijk om in de mobiliteitsbehoefte te voorzien. Mits een technologieneutrale houding van de overheid krijgen e-fuels, of synthetische vloeibare brandstoffen, een volwaardige plaats in de energiemix omdat ze een valabel alternatief zijn voor fossiele brandstoffen. Nu reeds kan HVO, een synthetische diesel die toelaat de CO2-emissies met 89 procent te verlagen, probleemloos in bestaande dieselwagens gebruikt worden. Echter, door die milieuvriendelijke brandstof aan hetzelfde accijnstarief te onderwerpen als fossiele diesel, ontmoedigt de overheid het gebruik ervan.”

Vorig artikel
Volgend artikel