connected
Business

Intelligente Transport Systemen: alles connected

17.09.2019
door Daan Vanslembroeck

Technologie zal binnen de steden een revolutie ontketenen waarbij alles ‘connected’ zal zijn. Slimme voertuigen, slimme apps, big data… Alles de blender in. Het resultaat? Dat moet een duurzame, moderne én milieuvriendelijke stad worden. 

De volledige implementatie van Intelligente Transport Systemen, of ITS, zal niet voor morgen zijn. Maar misschien wél voor overmorgen. Bart Wolput, CEO bij Give A Day,  voerde als verkeersingenieur bij Antwerp Management School een studie uit voor het ‘Vlaams ITS Actieplan’. Daarin werden de krijtlijnen voor 2030-2050 vastgelegd. “We gaan naar een wereld waarbij alles binnen steden en mobiliteit connected zal zijn”, vertelt Wolput.

Connected cars

“Slim mobiliteitsmanagement moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat we, door middel van big data, naar een intelligente vorm van verkeersmanagement evolueren. Een bakje in voertuigen kan gegevens doorsturen waardoor we perfect weten waar en hoeveel wagens er in omloop zijn. Het moet ons ook toelaten om onze wegen en onze fleet slim te beheren. Als alles geconnecteerd is, weten we direct waar we bijvoorbeeld iets moeten herstellen aan een wegdek. Of waar we het verkeer beter kunnen sturen. Daarnaast moet ook het gegeven van connected cars − automatisch rijden op welbepaalde wegsegmenten, gedeelde voertuigen, bijhorende technologische apps en een slimme kilometerheffing − mee het draagvlak van ITS uitrollen.” 

Deeleconomie

Sommige zaken zullen we sneller implementeren, bij andere zal het langer duren. “Voor het logistieke bijvoorbeeld”, vult Wolput aan. “Dat moeten we opnieuw organiseren. Zodat we vrachtwagens slim laden en minder lucht vervoeren via een systeem van grote en kleine distributiecentra. Gelijkaardig aan het internet, vandaar de naam Physical Internet.” Sneller moet het dan weer gaan voor de implementatie van shared mobility. “De deeleconomie zal als eerste doorbreken binnen ITS. Deelwagens, strooifietsen en steps kunnen we gebruiken en op de voorziene locaties achterlaten. Het zal ervoor zorgen dat de infrastructuur van steden verandert. Want het aantal benodigde parkeerplaatsen zal drastisch dalen, mits een correct multimodaal prijsbeleid.”

De levenskwaliteit en de geluidsoverlast binnen een stad moeten de komende jaren een flink stuk verbeteren dankzij de combinatie van slimme mobiliteit en elektrisch rijden.
Carlo Mol

Elektrische voertuigen

Helemaal zullen we de auto niet kunnen wegdenken uit ons leven. Maar ook daar zal ITS het mobiliteitslandschap herschrijven. Het is een erg breed gegeven waarbij VITO/EnergyVille, een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie, heel wat expertise biedt binnen het luik van elektrische voertuigen en slimme laadtechnologie. “De laatste jaren waren er duidelijk nog te weinig laadpunten om een grote doorbraak van elektrische voertuigen te realiseren. Maar het kantelpunt is op komst”, vertelt Carlo Mol, projectleider Unit Energy Technology.

“Om een volwaardig aanbod van laadinfrastructuur uit te bouwen is het belangrijk om te focussen op verschillende locaties. Zoals thuis, op het werk, parkings, het publieke domein… Voor het aanbod in dat laatste zijn er een aantal extra initiatieven opgestart. De uitrol van een basisnetwerk in Vlaanderen, bijvoorbeeld − gefaciliteerd door Fluvius. En de mogelijkheid om op verzoek een publiek toegankelijke laadpaal te laten plaatsen in de buurt van je woning. Als je zelf geen mogelijkheid hebt om thuis te laden.”

Slim laden

Eens de grote doorbraak er echt is, komt het aspect van ‘slim laden’ in het verhaal. “Laden is niet enkel een stopcontact voorzien en inpluggen”, vertelt Mol. “Het gaat een heel stuk verder op vlak van integratie in het elektriciteitsnetwerk. Als je in een stad of op een (bedrijfs-)parking honderden auto’s moet opladen, moet men het slim aansturen. Dat is noodzakelijk om enerzijds lokale overbelastingen en uitval te vermijden. Anderzijds om economische en ecologische redenen. Via het slim aansturen van het laadproces kan men bijvoorbeeld lokaal opgewekte hernieuwbare energie uit zonnepanelen optimaal verbruiken, zonder het distributienet te overbelasten. Of kan men het opladen op de meest prijsgunstige momenten.”

Slimme mobiliteit

Binnen een moderne stad moeten we mobiliteit en energieverbruik uiteraard koppelen aan duurzaamheid. Mol besluit: “De levenskwaliteit en de geluidsoverlast binnen een stad moeten de komende jaren een flink stuk verbeteren dankzij de combinatie van slimme mobiliteit en elektrisch rijden. ITS zal bij die doorbraak een grote rol spelen. We moeten perfect kunnen inschatten hoeveel kilometer onze auto nog kan rijden met een bepaald batterijpercentage en waar het volgende laadpunt zich exact bevindt.” 

Vorig artikel
Volgend artikel