logistiek
Business

‘Logistiek en maatschappij duurzaam verzoenen’

10.06.2018
door Fokus-online.be

Steeds kleinere en frequentere leveringen veroorzaken steeds meer maatschappelijke hinder. Het groeiend capaciteitstekort in combinatie met een ongebreidelde versnippering van stromen dreigt een verstikkende cocktail van hinder en congestie te worden. Toch zijn er oplossingen. En Vlaanderen heeft veel troeven in handen om daarin het voortouw te nemen.

Veranderend aankoopgedrag

Ons aankoopgedrag als consument verandert snel. Waar we vroeger onze inkopen probeerden te beperken tot één daguitstap in de week, spreiden we vandaag onze aankopen over de hele week en via vele verschillende kanalen. Van offline tot online. Ook de logistiek, de noodzakelijke schakel om de goederen tot bij de consument te krijgen, ondervindt hier veel hinder van. In de vorm van meer verspreide en kleinere leveringen. Deze evolutie gaat in tegen de hoofdwet van duurzame en efficiënte logistiek, die streeft naar dikke stromen in twee richtingen. 

De gevolgen overstijgen dan ook ver de logistiek en krijgen steeds meer een maatschappelijke dimensie. Aan de ene kant neemt de vraag naar vervoerscapaciteit zeer snel toe, terwijl het aan de andere kant steeds moeilijker wordt om de bestaande capaciteit goed gevuld te krijgen. Dit is de zogenaamde ‘capaciteit paradox’. De huidige logistieke verdienmodellen en contractvormen diepen deze paradox steeds verder uit. Met gekende maatschappelijke uitwassen zoals congestie en camionettisering. De oplossingen zijn nochtans niet zo moeilijk te bedenken. Maar des te moeilijker om door te voeren. Als de vervoerscapaciteit, onder meer omwille van maatschappelijke hinder niet verder kan groeien. Dan moet men de beschikbare capaciteit maar beter delen. 

Het is de moeilijke verhouding tussen logistiek en maatschappij vandaag die een uniek momentum biedt om de logistiek radicaal te beginnen hertekenen

Fysieke Internet

Als vandaag meer dan één vrachtwagen op vier leeg rondrijdt en er tegelijkertijd een acuut capaciteitstekort is. Dan betekent dit dat de huidige verdienmodellen en contractvormen in de logistiek niet meer aangepast zijn aan de nieuwe realiteit. Steeds meer groeit er consensus over hoe het anders moet met als streefbeeld het ‘Fysieke Internet’. Oftewel het organiseren van de logistiek zoals het dataverkeer via het internet. Alle goederenstromen worden daarbij gebundeld over een transportnetwerk dat voor iedereen toegankelijk is. De beschikbare vervoerscapaciteit van alle transportmodi bepaalt de capaciteit van de verbindingen. Ook de opslagcapaciteit, de magazijnen langsheen het transportnetwerk, wordt voor elke gebruiker toegankelijk. In essentie komt dit neer op het collectiviseren van het vrachtvervoer volgens de principes van de deeleconomie.

Het is misschien net de moeilijke verhouding tussen logistiek en maatschappij vandaag die een uniek momentum biedt om de logistiek radicaal te beginnen hertekenen. Deze regio heeft alle elementen om zich als een slimme en duurzame regisseur van het Fysieke Internet te positioneren. Veel andere mogelijkheden om logistiek en maatschappij duurzaam en efficiënt te verzoenen, zijn er niet…

Vorig artikel
Volgend artikel