assessment
Business

3 vragen aan… Search & Selection

28.04.2020
door Fokus Online

Wat is het belang van assessments?

“Een assessment is een graadmeter van iemands competenties: hoe goed kan hij of zij een bepaalde job uitvoeren? Zo weet de werknemer welke ROI hij mag verwachten bij het aanwerven van een bepaalde kandidaat, zeker bij functies waarbij bedrijven liever geen risico’s nemen. Het dwingt bedrijven ook na te denken over welke competenties er nodig zijn voor een job. Bedrijven weten of beseffen dat niet altijd zelf.”

Hoe verschillen assessments van development-trajecten?

“De methode loopt min of meer gelijk, maar het doel is anders. Hier wordt vooral gepeild naar het ontwikkelingspotentieel. In eerste instantie vooral bij interne krachten, maar in de war for talent is dit ook een manier om na te gaan hoe interessante kandidaat-werknemers zelf gecoacht en getraind kunnen worden om hen klaar te stomen voor een job.”

Zetten developments werknemers niet aan om promotie te vragen? Of loonsverhoging?

“Als we competenties meten voor een adjunct-directeur zijn dat nog altijd andere competenties dan voor een directeur. Dat gezegd zijnde: voor high potentials kan dit inderdaad een stap zijn om hun carrière een nieuwe wending te geven. Met talentorganisatie en coaching is het dan zaak voor het bedrijf om hen te houden.”

Vorig artikel
Volgend artikel