3.8 C
Antwerp
16 november 2018

Bogdan Vanden Berghe: (Klimaat)spel zonder grenzen
B
.

Van het +2°C scenario naar -2°C. Bogdan Vanden Berghe ziet veel redenen om niet alleen bij ons, maar wereldwijd in te zetten op een energierevolutie. “Toch blijven we ons gedragen alsof het een zaak is van individuele inspanningen.”

“De cijfers van de klimaat-verandering zijn gekend: we stoten drie keer meer CO2 uit dan in het +2°C scenario. Hoe je dat ook bekijkt of berekent, we’re on a road to nowhere, zoals de Talking Heads het stellen. Als we onder de kritische, onomkeerbare, grens van 2°C opwarming willen blijven, dan moet 80 procent van de fossiele brandstoffen onder de grond blijven.

Geen eenvoudige klus. Vooralsnog rekenen tal van bedrijven en landen nog op de meer dan 10.000 miljard dollar die deze ‘verboden’ reserves kunnen opleveren. In de VS is wel al een inhaalbeweging ingezet: enkele grote investeerders verzetten hun fondsen van fossiele naar hernieuwbare energie. Ook in Europa krijgt dit navolging. Een begin, maar er is veel meer nodig. Een echte inhaalbeweging moet voor mij inzetten op drie zaken: technologische kennis, een wereldwijde blik en maatschappelijke kost. Voor het eerste vindt u tal van voorbeelden op de pagina’s hierna. Duurzame energiebronnen, milieumanagement en intelligente energiesystemen zijn essentieel. Maar terwijl u leest moet u zich even afvragen hoe aanpak X of Y ook sociaal kan opbrengen én waar in de wereld we het kunnen toepassen.

Klimaatverandering is immers een spel zonder grenzen. Toch blijven we ons gedragen alsof het een zaak is van individuele inspanningen. Of de top in Parijs, waar een nieuw globaal klimaatakkoord beslist moet worden, zal slagen, is nu nog moeilijk te zeggen. Wél durf ik nu al te voorspellen dat een akkoord zonder duurzame oplossing voor ontwikkelingslanden geen lang leven beschoren zal zijn.

Een akkoord zonder duurzame oplossing voor ontwikkelingslanden zal geen lang leven beschoren zijn

De meest kwetsbare landen zijn diegene die weinig of niets hebben bijgedragen aan de oorzaak van de klimaatverandering en er tegelijk de zwaarste rekening voor betalen. In naam van (klimaat)-rechtvaardigheid zouden wij ze veel meer moeten helpen het hoofd te bieden aan de gevolgen. Ondertussen blijft de wereldwijde vraag naar steenkool stijgen. Veel Aziatische landen gebruiken steenkool als motor voor hun economische groei. De Belgische en Europese inspanningen dreigen hierdoor teniet te worden gedaan. In Afrika wordt relatief gezien meer ingezet op hernieuwbare energie, mede dankzij internationale steun.

Ik vergelijk het graag met onze telefonie: waar wij van huistelefoon naar gsm evolueerden slaan ontwikkelingslanden die stap over. Waarom zouden we overal landlijnen trekken? Beter is toch ineens masten te plaatsen. Hetzelfde geldt voor energie. Waarom steenkool ophalen als er wind- of zonne-energie beschikbaar is? Deze frogleap is essentieel voor ontwikkelingslanden. Het geeft ontwikkelingslanden de kans ons op een duurzame manier bij te benen én helpt ons samen te vergroenen.

Dat brengt me tenslotte bij de maatschappelijke kost. De klimaatstrijd, ondanks gruwelijke berichtgeving en horrorcijfers, biedt ons een uitgelezen kans te ijveren voor tal van zaken die de samenleving beter maken. Klimaatverandering, geloof het of niet, kan ons wereldwijd helpen de democratie te versterken, de ongelijkheid tegen te gaan en om werkgelegenheid te creëren. Een hernieuwbare samenleving kortom.”

Tekst Bogdan Vanden Berghe | Directeur 11.11.11

Lees meer.

Jouw happy garden

Huisje, tuintje, kindje. De tuin speelt nog steeds een grote rol bij het kiezen van een woning. Maar niet elke tuin is dezelfde. En iedereen heeft zijn eigen smaak. “Mensen durven terug te kiezen wat ze écht leuk vinden.”

Alex Van Breedam: ‘Logistiek en maatschappij duurzaam verzoenen’

Steeds kleinere en frequentere leveringen veroorzaken steeds meer maatschappelijke hinder. Het groeiend capaciteitstekort in combinatie met een ongebreidelde versnippering van stromen dreigt een verstikkende cocktail van hinder en congestie te worden. Toch zijn er oplossingen. En Vlaanderen heeft veel troeven in handen om daarin het voortouw te nemen.

Gert De Mangeleer: ‘We koken op het ritme van de seizoenen’

Een restaurant met een eigen tuin en serres. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar ze zijn eigenlijk best wel zeldzaam. Driesterrenrestaurant Hertog Jan in Zedelgem is een van die uitzonderingen. “Ik denk dat we zeker 85 à 90 procent zelfbedruipend zijn.”

3 vragen aan… Otolift Trapliften

Otolift Trapliften: “Eén op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. Dat heeft het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen berekend. Als we mensen langer thuis willen laten wonen, dan is dat iets waarmee we aan de slag moeten.”

Change management als antwoord op arbeidsinnovatie

Nieuwe technologieën, social media, digitalisering, e-commerce… beïnvloeden de manier waarop bedrijven produceren, communiceren en hun producten en diensten aanbieden. Om succesvol te zijn, moeten bedrijven snel kunnen inspelen op die veranderingen. En dat vraagt om een andere organisatiecultuur en flexibele werknemers.

Big Data helpt de slimme stad, maar vergeet de risico’s niet

Computers zien meer dan het blote oog. Door het gebruik van Big Data vinden steden steeds slimmere oplossingen voor uitdagingen en problemen. Maar er zijn ook risico’s als het gaat om winnen, beheren en bewaren van al die kostbare data.

Archief.

Griet Deceuster:‘Onze visie op mobiliteit verandert’

Eeuwenlang zijn steden drukke plaatsen geweest, en ongetwijfeld zullen ze dat ook in de toekomst blijven. Maar de mobiliteitsoplossingen van morgen zullen verschillend zijn van die van vandaag. Griet Deceuster, directeur TM Leuven: “We gaan minder en minder zelf rijden, en meer en meer van diensten gebruik maken.”